fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Limit do ulgi w PIT na dziecko, a zarobki dziecka za granicą - wyrok NSA

123RF
Rodzic nie straci prawa do odliczenia na dzieci, nawet jeśli pociecha zarobiła więcej, niż wynosi limit, ale tylko za granicą.

Dobra wiadomość dla rodziców, których dorastające dzieci dorabiają sezonowo za granicą. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu potwierdził korzystną dla nich wykładnię ulgi na dzieci.

Kanwą sprawy była interpretacja. O jej udzielenie wystąpił ojciec studenta. Wyjaśnił, że syn ma 21 lat i studiuje na Politechnice Wrocławskiej. W okresie wakacyjnym w 2014 r. wyjechał do Niemiec, gdzie na podstawie sezonowej umowy o pracę uzyskał wynagrodzenie w wysokości przekraczającej 3089 zł. Innych dochodów nie uzyskał.

Ojciec zapytał, czy przy rozliczaniu podatku dochodowego ma możliwość skorzystania z tzw. ulgi prorodzinnej, określonej w art. 27f ust. 1 ustawy o PIT?

Nie miał wątpliwości, że jednym z warunków skorzystania z odliczenia jest to, że dziecko w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach z art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej limit 3089 zł. Jest to kwota stanowiąca iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej. W ocenie rodzica dochód syna uzyskany w Niemczech nie powinien być brany pod uwagę przy obliczaniu tego limitu. A to dlatego, że nie jest on dochodem podlegającym opodatkowaniu według zasad określonych w art. 27 ustawy o PIT.

Fiskus nie potwierdził tego stanowiska. Jego zdaniem racjonalny ustawodawca nie różnicuje podatników chcących korzystać z ulgi prorodzinnej, uzależniając korzystanie z odliczenia od faktu, czy jego dziecko uzyskuje dochody w Polsce czy za granicą, oraz zastosowanej metody zapobiegającej podwójnemu opodatkowaniu.

Zdaniem urzędników, skoro syn uzyskał dochód na terenie Niemiec przekraczający kwotę 3089 zł – choć, jak twierdzi ojciec, jest on zwolniony z opodatkowania w Polsce – wyklucza to prawo do ulgi.

Rację podatnikowi przyznał dopiero opolski WSA. Za prawidłową uznał jego wykładnię, że zarobki uzyskane przez jego syna z pracy sezonowej w Niemczech nie stanowią dochodu podlegającego opodatkowaniu według zasad z art. 27 ustawy o PIT. A wynika to z brzmienia ust. 8 tego artykułu i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a RFN.

Sąd podkreślił, że do zastosowania art. 27 ust. 8 ustawy o PIT konieczne jest uzyskanie dochodu zarówno w kraju, jak i za granicą. Gdy nie ma dochodu w Polsce, dochód uzyskany za granicą i zwolniony na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie podlega PIT według zasad ogólnych z art. 27. Dlatego skarżący miał prawo do ulgi.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sygn. akt I SA/Op 519/15

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA