fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

CIT: firmy muszą ciąć koszty już w trakcie roku

123RF
Limit odliczenia wydatków na usługi niematerialne trzeba uwzględnić przy zaliczkach na podatek – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Firmy nie mogą czekać do rozliczenia rocznego, by uwzględnić nowy limit wydatków na usługi niematerialne. Ograniczenia wynikające z art. 15e ustawy o CIT trzeba stosować już przy kalkulowaniu zaliczek – wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie „Rzeczpospolitej".

Chodzi o stosowanie przepisu obowiązującego od 1 stycznia 2018 r., który dotyczy usług niematerialnych, takich jak m.in. doradcze, badania rynku, reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, nabywanych od podmiotów powiązanych lub podmiotów z rajów podatkowych. Przepis zakłada, że nielimitowane są koszty do 3 mln zł. Nadwyżka jest natomiast objęta limitem zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów na poziomie 5 proc. EBITDA.

Trudne wyliczenia

– Przedsiębiorcy mają wątpliwości, jak stosować ten przepis. Podstawowe pytanie dotyczy tego, czy limit można zastosować dopiero w zeznaniu rocznym, czy już na etapie wpłaty zaliczek. Problemem jest też otwarty katalog usług niematerialnych – mówi adwokat Arkadiusz Stępniewski.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że art. 15e ustawy o CIT nie zawiera szczególnych rozwiązań wskazujących na zasady stosowania tego przepisu w trakcie roku podatkowego.

„Nie zawiera w szczególności regulacji, która wyłączałaby jego stosowanie w trakcie takiego roku. Z tej przyczyny przepis ten, zgodnie z ogólnymi zasadami, powinien być stosowany przez podatników także w trakcie roku dla potrzeb obliczania miesięcznych (kwartalnych) zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych. Przy obliczaniu zaliczek na podatek należy bowiem uwzględniać wszelkie elementy kalkulacji dochodu/straty za okres, którego dotyczy dana zaliczka. Jednym z takich elementów systemu podatku CIT jest właśnie obowiązek pomniejszenia kosztów uzyskania przychodów zgodnie z metodologią wynikającą z art. 15e ustawy o CIT" – wyjaśnia ministerstwo.

Według Stępniewskiego takie rozwiązanie jest mniej korzystne i zmusza firmy do żmudnej kalkulacji.

– Należy zaznaczyć, że odliczenie danego wydatku zależy od poziomu dochodów – mówi. To dlatego że współczynnik EBITDA oblicza się jako nadwyżkę przychodów ze wszystkich źródeł nad kosztami z uwzględnieniem amortyzacji i odsetek.

To nie koniec problemów, jakie stwarza art. 15e ustawy o CIT. Przedsiębiorcy nie mają pewności, które usługi zalicza się do usług niematerialnych objętych ograniczeniem. Pojawiają się już pierwsze interpretacje podatkowe na ten temat.

Księgowość bez limitu

W jednej z nich (0111-KDIB1-2.4010.2.2018.1.AW) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że przepis ten nie dotyczy usług księgowych ani ich elementów. Była to odpowiedź na pytanie spółki, która zleciła prowadzenie ksiąg podmiotowi powiązanemu. Dyrektor KIS zgodził się, że jeśli usługodawca nie będzie świadczył na rzecz spółki usług doradczych wymienionych w art. 15e, to nabywane przez nią usługi księgowe można odliczyć bez limitu.

W innej interpretacji dyrektor KIS (0111-KDIB1-2.4010. 448.2017.1.AW) uznał, że limit dotyczy także odpisów amortyzacyjnych od licencji nabytej od podmiotu powiązanego. Pytanie zadała spółka, która chce kupić od podmiotu powiązanego licencję na produkcję mebli. Skarbówka stwierdziła, że odpisy amortyzacyjne od tej licencji nie mogą być kosztem podatkowym w całości. Należy do nich zastosować ograniczenie zawarte wart. 15e ustawy o CIT.

Rafał Ciołek - doradca podatkowy, partner w KPMG

Ministerstwo Finansów opowiedziało się niestety za najmniej korzystną opcją z punktu widzenia podatników. Plusem jest jedynie to, że nie nakazano limitu 3 mln zł uwzględniać pro rata, tj. 250 tys. zł za styczeń, 500 tys. zł za luty itd. W praktyce jednak stosowanie się do wskazówek MF będzie bardzo kłopotliwe dla firm oraz może w znacznym stopniu utrudnić budżetowanie płatności z tytułu podatku dochodowego. Rozwiązaniem nie jest też bynajmniej odroczenie momentu poniesienia określonego kosztu. Z ekonomicznego punktu widzenia byłoby to równoznaczne z sytuacją, kiedy żadnych kosztów nie można by rozpoznać w trakcie roku. Na atrakcyjności zyskują tym bardziej formy ryczałtowego obliczania zaliczek na podatek. Problem w tym, że nie każdy i nie zawsze może je stosować.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA