fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie

Szymon Suchcicki: stawki za mediację zostały podniesione

123RF
Aby zachęcić specjalistów do zaangażowania się w mediację, system ich wynagradzania powinien odpowiadać realiom rynkowym i podlegać modyfikacjom – uważa ekspert.

Przeprowadzenie zmian w zakresie wynagradzania mediatorów w sprawach cywilnych było konieczne i stanowi odpowiedź na bieżące potrzeby rynku oraz prowadzonych postępowań cywilnych.

28 czerwca 2016 roku ogłoszono rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

Niniejsze rozporządzenie określiło nowe stawki mediatorów, w tym mediatorów stałych, za prowadzenie mediacji w sprawach cywilnych prowadzonych na podstawie skierowania sądu oraz wydatki mediatora, które podlegają zwrotowi. Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2016 r. i zastąpiły mające zastosowanie do końca czerwca stawki obowiązujące na podstawie rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

Na podstawie nowych przepisów w przypadku spraw o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1 proc. wartości przedmiotu sporu, jednakże w tym przypadku rozporządzenie przewiduje tzw. widełki, tj. nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego.

W przypadku spraw o prawa majątkowe, w których nie można ustalić wartości przedmiotu sporu, a także w przypadku spraw o prawa niemajątkowe wynagrodzenie przypisane mediatorowi przedstawia się w sposób następujący: 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne oraz 100 zł za każde kolejne posiedzenie – łącznie nie więcej niż 450 zł.

Mediatorowi przysługuje prawo zwrotu udokumentowanych i niezbędnych wydatków związanych z przeprowadzonym postępowaniem mediacyjnym na pokrycie:

- kosztów przejazdów, zgodnie z zasadnymi wskazanymi w przepisach dotyczących ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,

- kosztów wynajmu pomieszczenia, w którym prowadzona jest mediacja, w maksymalnej wysokości 70 zł za jedno spotkanie,

- kosztów korespondencji, w maksymalnej wysokości 30 zł.

W przypadku gdy strony nie przystąpią do postępowania mediacyjnego, mediator ma prawo do otrzymania zwrotu poniesionych kosztów w maksymalnej wysokości 70 zł. Mediatorzy będący podatnikami zobowiązanymi do rozliczenia podatku od towarów i usług do powyższych kwot doliczą także stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności.

Nowe przepisy zwiększyły stawki dla mediatorów. Dla porównania do końca czerwca 2016 r. przy sprawach o prawa majątkowe mediatorzy mogli liczyć na wynagrodzenie mieszczące się w przedziale od 30 zł do 1000 zł za całą mediację, natomiast w sprawach majątkowych, w których wartości przedmiotu sporu nie można ustalić oraz niemajątkowych za pierwsze posiedzenie stawka wynosiła 60 zł, a za kolejne następne 25 zł. Zwiększona została także stawka za wynajem pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, która wcześniej wynosiła 50 zł.

Z całą pewnością przeprowadzenie zmian w zakresie wynagradzania mediatorów w sprawach cywilnych były konieczne i stanowi odpowiedź na bieżące potrzeby rynku oraz prowadzonych postępowań cywilnych.

Mediacja jako jeden z głównych sposobów alternatywnego rozwiązywania sporów powinna stanowić odciążenie dla sądów. By tak się stało, musi się zwiększyć świadomość prawna obywateli, ale także wzrosnąć liczba mediatorów stałych. Tym samym to właśnie po stronie państwa i jego instytucji leży prawidłowe wykonanie obowiązku i zapewnienie jak największej liczby osób, które zostaną stałymi mediatorami.

Nie będzie jednak sukcesu mediacji na większą skalę, jeżeli stawki dla mediatorów w dalszym ciągu będą stawkami głodowymi, które nie zmieniają się przez wiele lat.

By zachęcić kolejnych specjalistów do stałego zaangażowania się w mediację i podnoszenia swoich kompetencji, system wynagrodzeń winien odpowiadać realiom rynkowym i podlegać stałym modyfikacjom, tak by zachęcać osoby o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu zawodowym.

Wprowadzone zmiany podnoszące stawki wynagrodzenia dla mediatorów należy uznać za pozytywny krok we właściwym kierunku, ale na pytanie, czy będą wystarczające, aby osiągnąć zasadniczy cel, tj. zatrzymać dotychczasowych mediatorów i pozytywnie wpłynąć na popularyzację tej instytucji, trudno dziś odpowiedzieć.

Autor jest prawnikiem w kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA