fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ochrona środowiska

Od 2020 r. ograniczenia w obrocie kotłami na biomasę niedrzewną

Fotorzepa, Piotr Guzik
Do 1 stycznia 2020 r. zostanie ograniczony obrót kotłami na biomasę niedrzewną oraz służących tylko do podgrzania wody użytkowej.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii chce poprawić przepisy dotyczące kotłów na paliwa stałe.

Chodzi o rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 1 sierpnia 2017 r. obowiązujące od niedawna, bo od 1 października 2017 r.

Wprowadza ono restrykcyjne wymagania dla kotłów do 500 kW, czyli ogrzewających domy. Od 1 października nie wolno ich produkować, a od 1 lipca 2018 r. również sprzedawać w Polsce.

Rozporządzenie dopuszcza tylko produkcję kotłów piątej klasy. Nie wolno już montować tzw. kopciuchów, które najbardziej trują. Montowane w domach kotły muszą też spełniać wymagania co do emisji trujących pyłów.

Okazuje się, że pojawiają się pierwsze problemy ze stosowaniem tego rozporządzenia. Producenci kotłów starają się omijać nowe przepisy. Ministerstwo przedsiębiorczości chce więc uszczelnić prawo.

Proponuje, by rozporządzeniem objąć również kotły wytwarzające ciepło wyłącznie na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej, a także opalane tzw. biomasą niedrzewną, czyli: słomą, miskantem, trzciną, pestkami, ziarnami, pestkami oliwek, wytłoczynami oliwek i łupinami orzechów.

Ograniczenia dla tych kotłów będą stosowane tylko do 2020 r. Data nie jest przypadkowa.

1 stycznia 2020 r. wejdzie bowiem w życie rozporządzenie Komisji (UE) z 28 kwietnia w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

Unijne rozporządzenie przewiduje takie same rozwiązania dla tych kotłów co obecnie rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 1 sierpnia 2017 r. By uniknąć zarzutów ograniczenia swobodnego przepływu towarów i usług, ograniczenie musi zostać usunięte z polskich przepisów przed wejściem w życie unijnego aktu prawnego.

Dziś oba rodzaje kotłów nie są objęte rygorami rozporządzenia. Co wykorzystują producenci. Masowo oferują ich sprzedaż. Parametry tych kotłów niczym nie różnią się od parametrów tych objętych rozporządzeniem.

Ministerstwo Przedsiębiorczości chce ograniczyć również stosowanie tego rozporządzenia do kotłów wprowadzanych do obrotu. Obecnie dotyczy ono wprowadzanych zarówno do obrotu, jak i do użytkowania.

W rozporządzeniu zostanie jednocześnie uchylony § 2, który definiuje pojęcia „wprowadzenie do obrotu" i „wprowadzenie do użytkowania". Zdaniem tego resortu z uwagi na ograniczenie go tylko do obrotu kotłami nie ma potrzeby definiowania tych pojęć.Przypomnijmy, że rozporządzenie jest jednym z aktów prawnych niezbędnych do programu „Czyste powietrze". Rząd zaczął go wdrażać w styczniu 2017 r. Składa się on z 15 punktów.

W ramach programu mają być wprowadzone m.in. normy jakościowe dla paliw stałych. Ma też być uruchomiony program termomodernizacji budynków.

Z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że nawet 40 tys. Polaków umiera rocznie z powodu smogu. Na niechlubnej liście miejscowości z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem znalazło się wiele polskich miejscowości. Prym wiodą te z Małopolski.

Negatywny wpływ na ludzkie zdrowie mają przede wszystkim związki takie jak: pyły zawieszone PM10 i PM2,5, benzo(a)piren, dwutlenek węgla i tlenki azotu.

Jedną ze stwierdzonych przyczyn umieralności Polaków jest też zła jakość powietrza. Powodem większości zanieczyszczeń jest marna jakość opału oraz stare węglowe piece. Tylko 10 proc. zanieczyszczeń pochodzi ze spalin samochodowych.

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie działań podejmowanych przez samorządy w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na swoim terenie wynika, że nie jest najlepiej.

Okazało się, że na Śląsku najgorzej pod względem zanieczyszczenia powietrza jest w Rybniku, następnie w Tychach i Częstochowie. Najczystszą z gmin był natomiast zdecydowanie Janów. ©?

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA