fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Właściciel gruntu nie sprzeciwi się tworzeniu obwodów łowieckich

123RF
Właściciele gruntów nie mogą złożyć sprzeciwu od tworzenia obwodów łowieckich. Sąd to krytykuje.

Orzeczenie sygnalizuje wagę sprawy, ale jej nie rozwiązuje.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim Barbara i Witold S. (dane zmienione) domagali się stwierdzenia nieważności uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie.

Kolejne skargi

Chodziło o osiem należących do nich nieruchomości. Od wielu lat dzierżawi je bezprawnie koło łowieckie – napisali w skardze. Dodali, że myśliwi źle szacują szkody wyrządzone przez zwierzynę, nie grodzą lasów od upraw, jeżdżą na przełaj przez obsiane pola. W sezonie urządzają polowania, a poza sezonem pilnują, żeby właściciele nie urządzili czegoś wbrew gospodarce łowieckiej. Skarżący nie mogą przebywać na swojej ziemi, bo grozi im pogryzienie przez psy myśliwskie, a nawet śmierć od przypadkowej kuli. Nie mogą też nikogo zapraszać, choć jest to piękny krajobrazowo teren . Uchwała sejmiku, obejmująca ich nieruchomości obwodami łowieckimi narusza konstytucyjne prawo własności – podsumowali, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2014 r.

Trybunał uznał w nim, że art. 27 ust. 1 prawa łowieckiego, który upoważnia do objęcia nieruchomości reżimem obwodu łowieckiego bez zapewnienia prawnych środków ochrony praw właściciela, jest niezgodny z konstytucją. Po tym wyroku odpadła więc podstawa prawna podziału województwa na obwody łowieckie.

Taką samą skargę złożyli również, w odrębnej sprawie, małżonkowie I. i D. S., właściciele trzynastu nieruchomości wchodzących w skład ustanowionych obwodów. Obie sprawy zostały połączone do wspólnego rozstrzygnięcia.

Rozpatrując je, sąd podkreślił, że podziela w pełni stanowisko TK, że mechanizm tworzenia obwodów łowieckich został ukształtowany w sposób naruszający zasadę proporcjonalności. Właścicielom nieruchomości nie przysługują żadne środki prawne umożliwiające wyrażenie sprzeciwu. Zdaniem sądu wskutek derogacji art. 27 ust. 1 prawa łowieckiego odpadła też podstawa prawna do wydania wspomnianej uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego. Wobec tego WSA stwierdził jej nieważność w części dotyczącej obwodów łowieckich nr 206 i 207, w skład których wchodzą nieruchomości skarżących.

Nie oznacza to jednak finału ani tej, ani innych, podobnych spraw. Przygotowany w resorcie środowiska projekt nowelizacji prawa łowieckiego już w tej fazie wywołuje ostre kontrowersje.

Przyjęty przez rząd, miałby zapewnić wykonanie wyroku TK, wzmocnić uprawnienia właścicieli i użytkowników nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich. Zgodnie z projektem sejmik województwa będzie nadal dokonywać podziału województwa na obwody łowieckie, ale właściciele nieruchomości, na których miałyby powstać, mogliby wnosić uwagi, występować do marszałka województwa o wypłatę odszkodowania i do sądu o ustanowienie na swojej posesji zakazu polowania ze względu na przekonania religijne.

Nowe prawo nielepsze

Zdaniem organizacji pozarządowych projekt zawiera tak szerokie uprawnienia dla myśliwych, i jeszcze je poszerza w stosunku do obecnych przepisów, iż wzbudza podejrzenia, że zadziałało lobby myśliwych.

Na razie nie wiadomo, jaki miałby być jego ostateczny kształt. Rządowy projekt został wniesiony do Sejmu 15 listopada, 2 grudnia odbyło się jego pierwsze czytanie, po którym trafił do Komisji Ochrony Środowiska oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sygn. akt II SA/Go 710/16

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA