fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Sąd: Biura i usługi już nie blokują uwłaszczenia

AdobeStock
Władze miast muszą wydać zaświadczenie o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntu, nawet jeżeli wcześniej tego odmówiły. Obligują je nowe przepisy, które działają wstecz.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wydał bardzo ważne orzeczenie dla tysięcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Uznał, że prezydent miasta ponownie ma zbadać sprawę i wydać zaświadczenie potwierdzające przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu, nawet jeśli wcześniej odmówił, bo na działce oprócz bloków są budynki usługowe i biura.

W tym wypadku spółdzielnia wystąpiła do prezydenta miasta z żądaniem wydania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie użytkowania wieczystego do działki zabudowanej na cele mieszkaniowe. Ten odmówił, bp są tam też budynki usługowe i biurowe, a w takim wypadku przepisy zabraniają uwłaszczenia.

Spółdzielnia wniosła zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Tłumaczyła, że chodzi o jedną nieruchomość, na której stoi blok z 231 mieszkaniami i 38 lokalami użytkowymi, co wyczerpuje przesłanki ustawowe w zakresie przekształcenia, a co za tym idzie – rodzi obowiązek wydania przez prezydenta miasta zaświadczenia zgodnie z wnioskiem spółdzielni, która powołała się na ustawę z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Na poparcie swego stanowiska dołączyła do skargi mapę poglądową działki obrazującą, że budynki są połączone wspólną estakadą i stanowią jednolity kompleks mieszkalno-użytkowy. Na środku działki znajduje się plac zabaw, otoczony parkingiem, który służy wszystkim lokalom. A w związku z tym podział nieruchomości na działki z budynkami mieszkaniowymi i pozostałymi nie jest możliwe.

SKO podzieliło ustalenia prezydenta miasta. WSA uważał inaczej. Skarga została uwzględniona. A to dlatego, że w międzyczasie weszła w życie nowelizacja ustawy o przekształceniu, tj. 16 lipca 2019 r. Jej celem było rozwiązanie takich problemów, jak ten, jaki miała spółdzielnia. Dodała ona art. 1a, że przepisy ustawy stosuje się również, jeżeli na gruncie zabudowanymi budynkami mieszkalnymi są także inne budynki, obiekty budowlane lub urządzenia budowlane, o ile łączna ich powierzchnia użytkowa nie przekracza 30 proc. powierzchni użytkowej wszystkich budynków położonych na tym gruncie. Po zmianie przepisów nieruchomość spółdzielni spełnia już warunki do przekształcenia.

– To bardzo dobry wyrok. W takiej sytuacji jest wiele spółdzielni i wspólnot. Mam nadzieję, że i tam sądy będą orzekały podobnie – uważa Piotr Pałka, radca prawny. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt: II SA/Rz 677/19

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA