fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Sąd: garaż został wybudowany legalnie, ale w niebezpiecznej odległości od gazociągu

Adobe Stock
Inwestor sam powinien sprawdzić, czy pod przyszłym terenem budowy znajdują się jakieś instalacje; także wtedy, gdy do budowy nie jest wymagane dołączenie projektu zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym.

Pod ziemią biegną bowiem rurociągi, gazociągi czy inne przewody, z których wiele powstało w odległych latach. Niejednokrotnie nie ma powszechnej wiedzy o ich istnieniu, a dokumentacja może mieć luki.

Właściciela garażu, wybudowanego legalnie w ubiegłym roku zaskoczył nakaz rozbiórki z powodu niebezpiecznej odległości od gazociągu. Murowany budynek, pełniący funkcję garażu, powstał w 2018 r. na podstawie zgłoszenia, przyjętego bez sprzeciwu przez prezydenta miasta. Dwa miesiące później organy nadzoru budowlanego nakazały rozbiórkę. Z dokumentacji, przedstawionej przez spółkę energetyczną wynikało, że budynek znalazł się zbyt blisko gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300, przebiegającego na tym odcinku od 1990 r. Zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, szerokość strefy kontrolnej dla tego rodzaju gazociągów wynosi 30 m, a bezpieczna odległość, w której można wybudować budynek niemieszkalny — 15 m. Natomiast obiekt oddziela od gazociągu tylko 13,7 m. Zbyt bliska odległość może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz środowiska. To, że prezydent miasta, działając jako organ architektoniczno-budowlany, miał obowiązek wnieść sprzeciw od zgłoszenia, nie zmienia faktu, że budynek narusza obowiązujące przepisy techniczno-budowlane w sposób uniemożliwiający doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem. Konieczny stał się więc nakaz rozbiórki.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, inwestor argumentował, że do zgłoszenia budowy wolnostojącego garażu o powierzchni zabudowy do 35 m kw, nie jest wymagane dołączenie projektu zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym. Ponieważ organ aechitektoniczno-budowlany nie wniósł sprzeciwu, zrealizował inwestycję w przekonaniu, że jest legalna i zgodna z przepisami odrębnymi. Prawo budowlane dopuszcza zresztą możliwość wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Taki wniosek został już zgłoszony.

Również WSA zalecił przeanalizowanie takiej ewentualności, i w tym celu uchylił decyzję Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie. Sąd powołał się m.in. na wyrok NSA z 21 lutego 2019 r. zgodnie z którym takie odstępstwo może być udzielone także w stosunku do obiektów już zrealizowanych, jeżeli pozwala ono na doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem.

Sygn. II SA/Rz 180/1

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA