fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mundurowi

Koronawirus: tranzyt wyrobów medycznych przez Polskę jest możliwy

Adobe Stock
Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdementowało informacje o blokowaniu przez polskie służby tranzytu przez Polskę produktów zaopatrzenia medycznego stanowczo podkreślamy, że doniesienia te są nieprawdziwe.

Resort informuje, że kwestie wywozu z Polski określonych produktów medycznych reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Zgodnie z treścią tego rozporządzenia ograniczenia wywozowe dotyczą wyłącznie produktów produkowanych na terytorium Polski lub zakupionych przez polskiego przedsiębiorcę w celu dalszej redystrybucji. W tym przypadku przedsiębiorca ma obowiązek powiadomić wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca swojego zamieszkania zamiarem wywozu lub zbycia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Takie zgłoszenie wojewoda niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Te regulacje mają na celu zagwarantowanie by rodzima produkcja w pierwszej kolejności zabezpieczała przed zagrożeniami epidemiologicznymi na terytorium RP.

W odniesieniu do produktów będących w tranzycie co do zasady nie stosuje się takich restrykcji .

- Określone w rozporządzeniu produkty medyczne zamówione przez jedno państwo w innym państwie trzecim mogą bez przeszkód przejechać tranzytem przez terytorium RP – za okazaniem listu przewozowego i faktury wskazującej, że produkty nie pochodzą od polskiego przedsiębiorcy jako zbywcy - podkreśla ministerstwo.

- Apelujemy o uprzednie weryfikowanie u właściwych służb RP prawdziwości doniesień rozpowszechnianych przez źródła zagraniczne, co pozwoli na wyeliminowanie z przestrzeni publicznej fałszywych informacji, które w oczywisty sposób negatywnie wpływają na wizerunek Polski - dodaje resort.

Źródło: MSZ
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA