fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Media i internet

Agora została mniejszościowym udziałowcem Radia Zet

Fotorzepa/ Krzysztof Skłodowski
Prawie 131 mln zł przeznaczył wydawca „Gazety Wyborczej" na 40 proc. udziałów w spółce Eurozet, do której należy jedna z dwóch największych prywatnych stacji radiowych w Polsce.

Czeska grupa Czech Media Invest wybrała inwestorów dla Eurozetu. Zostali nim notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych grupa Agory (należy do niej sieć kin Helios, firma reklamy zewnętrznej AMS, lokalne radiostacje, a przede wszystkim „Gazeta Wyborcza") oraz spółka SFS Ventures z siedzibą w Pradze.

SFS Ventures ma dwóch udziałowców. Należy do joint venture Sourcefabric, oferującej rozwiązania typu open source dla mediów oraz Media Development Investment Fund, który ma wielu inwestorów, ale kojarzony jest zwykle z Georgem Sorosem.

MDIF jest również akcjonariuszem Agory: ma 11,5 proc. akcji dających 8,4 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

W wyniku podpisania dziś umów przedwstępnych i przyrzeczonych Agora nabyła 40 proc. udziałów, a SFS Ventures – 60 proc. Nowi udziałowcy podpisali zwyczajową umowę wspólników, która reguluje na 10 lat do przodu ich relacje i sposób przeprowadzenia zmian właścicielskich w stacji w przyszłości.

Wyjściowa cena za 40 proc. Eurozetu, którą uiściła Agora to prawie 131 mln zł – wynika z komunikatu. Ostateczna cena ma zależeć od „wartości niektórych parametrów ekonomiczno-finansowych" zawartych w umowie przedwstępnej, których jednak giełdowa firma nie zdradza.

W reakcji na dane o transakcji, akcje Agory tanieją dziś około godz. 16.30 o kilka procent.

Całkowitej wyceny 100 proc. Eurozetu w komunikacie nie ujawniono.

Na mocy podpisanej umowy wspólników, Agorze przysługują typowe uprawnienia wspólnika mniejszościowego, w tym prawo do mianowania i odwołania jednego członka rady nadzorczej Eurozet, oraz wpływ na decyzje w wybranych kluczowych sprawach dotyczących, w szczególności struktury kapitałowej, zmiany umowy spółki, zmiany kapitału zakładowego czy likwidacji spółki" – czytamy w komunikacie Agory.

Uprawnienia te będą przysługiwały Agorze dopóki Agora wraz z podmiotami powiązanymi będzie posiadała co najmniej 34 proc. plus jeden udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników Eurozet.

„Jednakże, Agora jako wspólnik mniejszościowy nie będzie mieć wpływu m.in. na działalność operacyjną Eurozet, ani strategię programową radiostacji" - napisano.

Jak czytamy m.in. w komunikacie, umowa wspólników przyznaje też Agorze opcję nabycia udziałów Eurozetu od SFS Ventures, nie wcześniej niż za rok i nie później niż przed upływem 3 lat lub do dnia 20 czerwca 2022 r. w przypadku złożenia przez Agorę oświadczenia o woli skorzystania z Opcji Call. Cena opcji dopiero zostanie ustalona.

„Transakcja jest zgodna z długoterminową strategią Grupy Agora, w szczególności z planem wzmacniania pozycji grupy kapitałowej Agory w wybranych obszarach dotychczasowej działalności. Realizacja transakcji może wpłynąć na zrewidowanie planów inwestycyjnych grupy kapitałowej Agora w biznesach pozamediowych" – zapowiedział zarząd Agory.

Aby zapłacić za 40 proc. Eurozetu, Agora wykorzystała środki własne i 75 mln zł sublimitu kredytowego w rachunku bieżącym, który zostanie skonwertowany na kredyt nieodnawialny w DNB Bank Polska.

- Od ponad 20 lat inwestujemy w radio. To dla nas strategiczny rynek, który w dodatku ma bardzo dobre perspektywy. A takie okazje inwestycyjne, jak sprzedaż drugiego największego nadawcy radiowego, zdarzają się raz na wiele lat - mówi Bartosz Hojka, prezes Agory. - Dzięki tej inwestycji zapewniamy sobie możliwość przejęcia wszystkich pozostałych udziałów w Eurozet, jeśli uznamy to za korzystne, w przyszłości – dodaje Hojka.

– W naszej opinii ta transakcja to atrakcyjna okazja inwestycyjna dla grupy kapitałowej Agory. Radio jest w Polsce bardzo popularne i ma ugruntowaną pozycję rynkową, a dodatkowo światowe, optymistyczne dla niego prognozy wskazują, że w przeciwieństwie do innych form tradycyjnych mediów radiostacje dobrze sobie radzą w dotarciu do młodszych osób – dodaje Anna Kryńska-Godlewska z zarządu Agory, odpowiedzialna za działalność inwestycyjną spółki.

Wśród podmiotów zainteresowanych Eurozetem wymieniana była Fratria kojarzona z partią rządzącą (PiS) poprzez osoby zarządzające, Platforma Mediowa Point Group, Zbigniew Jakubas oraz Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe.

W 2017 r. Grupa Eurozet wykazała 171,9 mln zł przychodu ze sprzedaży (około 180 mln zł przychodu ogółem), 34,6 mln zł zysku operacyjnego, około 40 mln zł EBITDA oraz 27,2 mln zł zysku netto. Spółka-matka grupy wykazała zaś około 173 mln zł przychodu (181,2 mln zł ogółem), około 31 mln zł EBITDA oraz około 24 mln zł zysku netto.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA