fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Magistrowie/studenci

Badanie Studenci Prawa w Polsce 2018

Adobe Stock
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland po raz dziewiętnasty przeprowadziło Badanie „Studenci Prawa w Polsce”.

Na pytania o jakość kształcenia, edukację, aplikacje prawnicze, praktyki zawodowe, pracodawców oraz po raz pierwszy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu odpowiedzieli studenci z 17 miast i 29 wydziałów prawa. Łącznie w badaniu wzięły udział 1573 osoby.

Jakie wnioski płyną z badania? Po pierwsze, z roku na rok rośnie liczba studentów zadowolonych z poziomu kształcenia na ich uczelniach. W ciągu 3 lat liczba ta wzrosła o 12 punktów procentowych. Studenci najlepiej ocenili dostęp do zasobów bibliotecznych i działalność naukową, a najgorzej doradztwo zawodowe.

Czy studiowanie prawa jest nadal prestiżowe? Żacy są podzieleni. 48,2 proc. wskazało, że „zdecydowanie nie" i „raczej nie", natomiast 43,8 proc., że „zdecydowanie tak" i „raczej tak".

Co ciekawe, znacząco zwiększył się odsetek osób, które nie planują kontynuować nauki po studiach lub jeszcze nie zdecydowały – łącznie o ok. 9 punktów procentowych. Najwięcej ankietowanych planuje podjąć specjalistyczne kursy z danej dziedziny. Na drugim miejscu znalazły się studia doktoranckie, które wskazało 32 proc. studentów (spadek o 2 proc.).

Z kolei ponad dwukrotnie wzrosło zainteresowanie studentów podnoszeniem kwalifikacji poprzez szkolenia i kursy. O ok. 10 punktów procentowych spadło natomiast zainteresowanie praktykami i stażami oraz działalnością w organizacjach non-profit. Koresponduje to z faktem, iż prawie 40 proc. studentów prawa nie odbyło jeszcze praktyk zawodowych – to o 14 proc. więcej niż w zeszłym roku.

Jeśli studenci decydują się na praktyki lub staże, to najchętniej zdobywają doświadczenie prawnicze w kancelariach (79 proc.). Spadek odnotowała odpowiedź dotycząca działów prawnych firm oraz wymiaru sprawiedliwości – odpowiednio o 6 i 8 pkt. procentowych. Prawie 1/4 studentów prawa zdobyła lub zamierza zdobyć doświadczenie prawnicze w studenckiej klinice prawa.

Najważniejszym czynnikiem przy wyborze praktyk dla studentów jest odpłatność i wysokość wynagrodzenia (70 proc.). Dalej: profil działalności zgodny z zainteresowaniami (60 proc.), charakter wykonywanej pracy (59 proc.), elastyczny grafik (58 proc.), atmosfera pracy (54 proc.) i lokalizacja miejsca pracy (42 proc.).

Prawie 34% studentów, którzy odbywało praktyki, robiło to bez jakiejkolwiek umowy. To wzrost o 1,5 punktu procentowego w porównaniu z zeszłym rokiem. Na umowie cywilnoprawnej pracowało 32,4 proc. studentów, a na umowie o pracę zaledwie 7,9 proc.

Z badania ELSY wynika, iż zwiększył się procent studentów, którzy otrzymują wynagrodzenie za praktyki, ale zmniejszyła się liczba studentów otrzymujących wynagrodzenie powyżej 16 zł/h. 23,3 proc. otrzymywało od 11 do 15 zł za godzinę, a 13,8 proc. od 6 do 10 zł. Tylko 2,7 proc. zarabiało

Jakie są obecnie najistotniejsze problemy studentów prawa (młodych prawników) na rynku pracy? Oprócz niskich zarobków i problemów ze znalezieniem pracy to brak przygotowania zawodowego na studiach oraz możliwości zdobycia doświadczenia.

W 2018 roku prawo cywilne zdeklasowało pozostałe dziedziny prawa. Znaczący wzrost popularności w stosunku do zeszłego roku odnotowały prawo podatkowe i prawo rynków kapitałowych – odpowiednio o 6 i 5 punktów procentowych.

Zdecydowana większość studentów (71,7 proc.) zadeklarowała, że przystąpi do jednego z egzaminów wstępnych na aplikację prawniczą. Przy czym, drugi rok z rzędu największa liczba studentów jest zainteresowana aplikacją radcowską (41 proc.). Druga jest aplikacja adwokacka (39 proc.), sędziowsko-prokuratorska (36,5), notarialna (15,4)

W porównaniu z zeszłym rokiem największy wzrost zainteresowania odnotowały zawody doradcy podatkowego (ok. 6 punktów), radcy prawnego (6 punktów), sędziego (8 punktów) i mediatora (10 punktów).

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA