fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Lekarze i pielęgniarki

Kategoryczny zakaz telefonów kormórkowych na Lekarskim Egzaminie Końcowym - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Adobe Stock
Wraz ze zbliżającym się terminem Lekarskiego Egzaminu Końcowego, wyznaczonym na wrzesień 2021 r., znów mogą pojawić się kwestie interpretacji przepisów.

Takie przepisy zawiera (znowelizowana niedawno) ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz towarzyszące jej rozporządzenie ministra zdrowia z 2021 r. Ustawa zastrzega m.in., że do rozstrzygnięć i postanowień dotyczących LEK i LDEK nie stosuje się przepisów k.p.a. Nie można zatem rozpatrywać tego rodzaju spraw w trybie administracyjnosądowym. W istocie oznacza to, że wymykają się spod kontroli sądowej.

W sprawie rozstrzyganej ostatnio przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, podczas Lekarskiego Egzaminu Końcowego okazało się, że jeden ze zdających ma telefon komórkowy. Wprawdzie niewłączony, ale wspomniana ustawa przewiduje, że podczas zdawania LEK i LDEK nie można korzystać m.in. z urządzeń służących do przekazywania i odbioru informacji. Naruszenie tego zakazu stanowi podstawę do zdyskwalifikowania zdającego. Tak też się stało, a z przepisów ustawowych wynika zakaz przystępowania do LEK w najbliższym terminie.

Czytaj też:

Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) już po piątym roku studiów medycznych

W piśmie do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, a następnie w skardze do sądu skarżący argumentował, że nie słyszał komunikatów ogłaszanych przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. Nie „korzystał” też z telefonu komórkowego, ale wyłącznie go „posiadał” – co zgodnie z treścią ustawy nie jest niedozwolone i nie może być przesłanką dyskwalifikacji. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej naruszył zatem przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Sąd odrzucił jednak skargę. Stwierdził, że ustawa ani k.p.a. nie przewidują środków zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia przewodniczącego komisji egzaminacyjnej o dyskwalifikacji. Wynik egzaminu nie stanowi decyzji, a zakaz przystępowania do LEK w następnym terminie powstaje z mocy samej ustawy. Ustawa przewiduje, że zdający LEK albo LDEK może jedynie wnieść w trakcie egzaminu lub bezpośrednio po nim zastrzeżenia do pytania testowego. Rozpatruje je komisja, powołana przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, która po uznaniu zastrzeżenia unieważnia zakwestionowane pytanie.

– Nie jest natomiast możliwe wniesienie do sądu administracyjnego skargi na dyskwalifikację z LEK i pozbawienie możliwości przystąpienia do najbliższego egzaminu – uzasadniała wyrok sędzia sprawozdawca Ewa Alberciak.

Sąd nie mógł więc odnieść się do zarzutów skargi. Ale czy tak powinno być nadal? Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: III SA/Łd 430/21

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA