fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Nauka zdalna do końca stycznia - rozporządzenie o funkcjonowaniu szkół opublikowane

Adobe Stock
W Dzienniku Ustaw z 15 stycznia ukazała się nowelizacja rozporządzenia o czasowym ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z COVID od 18 do 31 stycznia 2021 r.

17 stycznia to ostatni dzień ferii zimowych. W całym kraju dzieci i młodzież wrócą do zajęć szkolnych, zdecydowana większość w trybie zdalnym. Tylko dzieci z klas I-III szkół podstawowych będą chodzić na lekcje do szkoły. Szkoły muszą im zapewnić także opiekę świetlicową. Wszystko w reżimie sanitarnym.

Zgodnie z rozporządzeniem, do 31 stycznia ograniczone będzie funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

1) szkół podstawowych w zakresie klas IV–VIII;

2) szkół ponadpodstawowych;

3) placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego;

4) ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

5) domów wczasów dziecięcych;

6) szkolnych schronisk młodzieżowych.

Są także szkoły, w których o tym, czy nauka będzie prowadzona zdalnie czy stacjonarnie, zdecyduje dyrektor placówki. Chodzi o szkoły specjalne podstawowe (klasy IV–VIII) i ponadpodstawowe, funkcjonujące w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych  oraz   w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Czytaj też:

Z kolei szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, na takich zasadach jak przed feriami, mogą od poniedziałku prowadzić kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Praktyki zawodowe w zawodach morskich ze względu na swoją specyfikę nie podlegają ograniczeniu w zakresie dopuszczalnej liczby godzin w tygodniu.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA