fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Konsumenci

Zmiany w rozstrzyganiu sporów konsumenckich

www.sxc.hu
10 maja Sejm przyjął nowelizację Prawa telekomunikacyjnego. Prezydent ma 21 dni na jej podpisanie od chwili przedstawienia jej przez Marszałka Sejmu.

Nowelizacja przewiduje likwidację stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej i zastąpienie go funkcjonującym już pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich (ADR).

Procedura ADR stanowi dużo bardziej przystępną dla konsumentów formę dochodzenia roszczeń. W porównaniu do ścieżki sądowej jest ona tańsza (brak opłaty sądowej) i szybsza (przepisy nakazują zamknięcie sprawy w ciągu 90 dni), a tym samym zdecydowanie bardziej efektywna. Stanowi prosty, wygodny, szybki i tani sposób dochodzenia swoich praw. Przy jednoczesnym zachowaniu zasad poufności i poszanowania prywatności, zwiększa zaufanie konsumentów do rynku telekomunikacyjnego i pocztowego, pozwalając na pełniejsze wykorzystanie jego potencjału.

Korzyści z nowych rozwiązań odczują także przedsiębiorcy, ponieważ szybki i skuteczny sposób rozwiązywania sporów na drodze ADR pozwoli dostawcom usług telekomunikacyjnych i operatorom pocztowym uniknąć długich postępowań sądowych w sytuacjach spornych z konsumentami.

W celu rozpowszechnienia procedury ADR Prezes UKE publikuje na stronie internetowej informacje związane z prowadzonymi postępowaniami. Jednocześnie, w celu ułatwienia użytkownikom dostępu do postępowań, zapewniona jest możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania za pośrednictwem formularza elektronicznego.

Źródło: UKE
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA