fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Komornicy

Czy komornik może przeprowadzić egzekucję z lokalu, do którego nie ma swobodnego dostępu

123RF
Sąd Najwyższy rozstrzygnie, czy komornik może przeprowadzić egzekucję z lokalu, do którego nie ma swobodnego dostępu.

Z pytaniem prawnym do SN zwrócił się Sąd Okręgowy w Krakowie.

Trafiło do niego zażalenie na postanowienie sądu rejonowego o prowadzeniu egzekucji z nieruchomości. Chodziło o dwa mieszkania oraz hotel. Postępowanie było prowadzone na podstawie bankowego tytułu wykonawczego.

Okazało się, że wierzyciel ma problem z licytacją jednego z tych mieszkań. Nie jest ono bowiem lokalem samodzielnym. Wejść do niego można jedynie poprzez recepcję i klatkę schodową hotelu, znajdującego się w tym samym budynku. W związku z tym sąd rejonowy uznał, że prowadzenie egzekucji z tego lokalu jest niedopuszczalne.

Sąd tłumaczył, że wprawdzie dla tego lokalu została założona księga wieczysta na podstawie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, ale umowa ta została później unieważniona właśnie z tego powodu, że lokalowi brakowało cech samodzielności.

Według sądu rejonowego nie ma przy tym znaczenia, że mieszkanie sprzedano przed unieważnieniem tej umowy. Dobrodziejstwo rękojmi wiary ksiąg publicznych nie może oznaczać nadania ważności umowie ustanowienia odrębnej własności lokali ani też uzasadniać uzyskania przez lokal samodzielności.

Sąd rejonowy przypomniał, że nabycie nieruchomości w drodze licytacji rządzi się szczególnymi zasadami. Osoby biorące udział w licytacji działają w zaufaniu do organów państwa, a sama licytacja odbywa się publicznie i pod nadzorem sędziego. Na jej skutek następuje przysądzenie własności lokalu na rzecz osoby, która licytację wygrała.

Niedopuszczalne jest więc prowadzenie egzekucji z mieszkania, które jest obarczone tak istotną wadą.

Zażalenie do sądu okręgowego złożyła spółka, która była wierzycielem. Sąd ów, rozpoznając sprawę, nabrał wątpliwości prawnych i skierował pytanie prawne do SN. Było ono następujące: czy dopuszczalne jest prowadzenie egzekucji z nieruchomości stanowiącej odrębną własność lokalu, dla którego założono księgę wieczystą, w sytuacji gdy lokal ten nie spełnia wymogów samodzielności?

Sąd okręgowy podkreślił, że o odrębnej własności lokalu mówi art. 2 ust. 1 ustawy o własności lokali. Zgodnie z tym przepisem umowa o ustanowieniu odrębnej własności powinna mieć formę aktu notarialnego, a do powstania własności niezbędny jest wpis w księdze wieczystej. Warunkiem powstania odrębnej własności jest jednak to, aby lokal ten był samodzielnym mieszkaniem lub lokalem o innym przeznaczeniu. Tymczasem zarówno z orzecznictwa, jak i literatury wynika, że samodzielność lokalu nie może wiązać się z koniecznością korzystania z innego lokalu. W tym wypadku z hotelu. Musi być bowiem do niego swobodny dostęp. W tym wypadku tak nie jest. Sąd okręgowy podzielił również pogląd sądu rejonowego, że wpis do księgi wieczystej nie sanuje wadliwej umowy odrębnej własności lokalu. ©?

Masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: r.krupa@rp.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA