fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Interpretacje podatkowe

Trzeba rozdzielic przychody z haseł reklamowych

Adobe Stock
Firma, która sprzedaje klientom prawa majątkowe do haseł reklamowych powinna wykazać wynagrodzenie po stronie zysków kapitałowych.

Od 1 stycznia br. spółki mają nowy obowiązek. Muszą rozdzielać przychody na podstawowe, np. ze sprzedaży towarów, i kapitałowe. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że do tych drugich należy zaliczyć m.in. wynagrodzenie za przekazanie praw majątkowych.

O interpretację wystąpiła spółka działająca w branży reklamowej. Przygotowuje na codzień kampanie reklamowe, na zlecenie innych firm opracowuje dla nich m.in. wzory opakowań oraz hasła promocyjne. W umowie z klientem zobowiązuje się do przekazania wszelkich autorskich praw majątkowych do tych wzorów czy haseł. Po wykonaniu kontraktu wystawia klientom fakturę.

Spółka miała wątpliwości, w świetle nowych przepisów ustawy o CIT, co do rozliczenia wynagrodzenia za przeniesienie praw majątkowych do efektów swojej pracy. Czy jest to przychód z zysków kapitałowych, od którego osobno trzeba wyliczyć dochód? Twierdzi, że nie. Sprzedaż praw autorskich jest bowiem znaczącą częścią jej podstawowej działalności gospodarczej.

Skarbówka miała inne zdanie. Podkreśliła, że wydzielając odrębne źródło przychodów ustawodawca określił ich katalog. Znajduje się w art. 7b ustawy o CIT. Są tam wymienione m.in. przychody z dywidend, zbycia lub umorzenia udziałów bądź akcji, sprzedaży wierzytelności, uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, papierów wartościowych i niektórych pochodnych instrumentów finansowych. A także ze zbycia autorskich praw majątkowych. Wynagrodzenie ze sprzedaży takich praw będzie więc stanowiło przychód z zysków kapitałowych. Trzeba go rozliczyć osobno.

Przypomnijmy, że obowiązek wyodrębniania przychodów kapitałowych i związanych z nimi wydatków wprowadziła nowelizacja z 27 października ubr. (DzU. z 2017 r., poz. 2175). Celem tej zmiany było ograniczenie sztucznego kreowania strat i wykorzystywania ich do obniżania zobowiązań podatkowych.

Jak czytamy w uzasadnieniu do nowych przepisów, jeżeli spółka uzyska dochód z tylko jednego źródła, np. podstawowej działalności, a z drugiego, czyli kapitałów, stratę, zapłaci podatek od dochodu. Nie pomniejszy go o stratę. Będzie mogła ją odliczyć w następnych latach od dochodu z kapitałów.

Ma na to pięć lat (w jednym roku można odliczyć maksymalnie połowę straty). Jeśli w danym roku uzyska dochody zarówno z podstawowej, jak i kapitałowej działalności, podatek zapłaci od ich sumy.

Numer interpretacji: 0111-KDIB1-3.4010. 136.2018.1.PC

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA