fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Gmina nie informuje fiskusa o dotacji na ekologiczną inwestycję

123RF
Osoba, która dostała dofinansowanie na wymianę pieca, nie musi płacić podatku od tego wsparcia.

Skarbówka nie chce daniny od dotacji przyznawanych przez gminy na modernizację ogrzewania. Beneficjentowi nie trzeba więc wystawiać PIT-8C. Potwierdza to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Rada gminy przyjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla właścicieli budynków mieszkalnych. Pieniądze mają być przyznawane na wymianę starych kotłów na nowe, ekologiczne, montaż instalacji solarnej oraz montaż pompy ciepła do produkcji ciepłej wody użytkowej. Dotacja wypłacana jest z budżetu gminy, a środki pochodzą z pożyczki zaciągniętej w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Gmina zapytała fiskusa, czy przyznawane osobom fizycznym dofinansowanie jest opodatkowane i czy musi beneficjentom wystawiać informacje PIT-8C. Twierdzi, że nie ma takiego obowiązku. Powołuje się na art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT, zgodnie z którym zwolnione z podatku są dotacje (w rozumieniu przepisów o finansach publicznych) otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Podkreśla, że podstawą przyznawania pieniędzy jest ustawa – Prawo ochrony środowiska. Wynika z niej, że finansowanie ochrony środowiska może polegać na udzieleniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych z budżetu gminy.

Powołuje się też na art. 221 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne związane z wykonywaniem zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z wykonywaniem tych zadań. Reasumując, gmina twierdzi, że przyznawane pieniądze są zwolnione z podatku i w związku z tym nie musi wystawiać informacji PIT-8C.

Co na to skarbówka? Przypomniała, że otrzymane dotacje są wymienione w ustawie o PIT jako przychody z tzw. innych źródeł. Co do zasady wypłacający je podmiot powinien wypełnić informację PIT-8C i przesłać ją do urzędu skarbowego oraz osoby, która otrzymała pieniądze. Beneficjent wykazuje przychód w swoim zeznaniu rocznym, dolicza do innych, wylicza dochód i płaci podatek według skali (18 lub 32 proc. w zależności od wysokości łącznych dochodów).

Kiedy można zastosować zwolnienie z PIT? Muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki. Po pierwsze, świadczenie ma być dotacją w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Po drugie, pochodzić z budżetu państwa lub z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Czy w opisanej sytuacji te warunki zostały spełnione? Pieniądze są wypłacane z budżetu gminy, tj. jednostki samorządu terytorialnego. Jest to dotacja udzielana na podstawie ustawy o finansach publicznych. Beneficjenci są więc zwolnieni z podatku, a gmina nie musi wystawiać informacji PIT-8C.

Skarbówka przypomniała też, że zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych dotacje to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych, przeznaczone na podstawie tej oraz odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

numer interpretacji: 0113-KDIPT3. 4011.198.2017. 1.PP

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA