fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2019: UW, UJ i Politechnika Warszawska najlepszymi uczelniami w Polsce

Uniwersytet Warszawski, Brama Główna
Fotorzepa, Magda Starowieyska
Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński to najlepsze uczelnie w kraju. Za nimi uplasowała się Politechnika Warszawska. Wśród uczelni niepublicznych po raz 20. najlepsza jest Akademia Leona Koźmińskiego. Perspektywy ogłosiły dzisiaj wyniki swojego corocznego Rankingu Szkół Wyższych.

Znane są już także wyniki rankingu kierunków studiów, z którego można się dowiedzieć, jakie uczelnie i wydziały prowadzą studia na konkretnym kierunku na najlepszym poziomie.

Ranking został przygotowany przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" pod nadzorem Kapituły kierowanej przez prof. Michała Kleibera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Najlepsze uczelnie i wydziały wyłoniono na podstawie 29 wskaźników posegregowanych według siedmiu kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Jak zapewniają organizatorzy, czyni to z Rankingu Perspektyw jeden z najbardziej rozbudowanych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest on też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości "IREG Approved".

To jubileuszowa, dwudziesta edycja Rankingu.

Czytaj też: Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński w rankingu najlepszych uczelni świata ARWU

- W roku 2000 profesjonalny Ranking Szkół Wyższych wydawał się w Polsce równie niewyobrażalny, jak dziś nie wyobrażamy sobie, że mogłoby go nie być. 20 lat Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy pozwala nam nakreślić wiarygodny i pełny obraz polskiego szkolnictwa wyższego w tym okresie. Będziemy go kreślić dalej w latach, które nadejdą, bo jesteśmy przekonani, że - trawestując hasło tegorocznego zwycięzcy, Uniwersytetu Warszawskiego - 20 lat to dobry początek - mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, inicjator rankingu.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2019 to w istocie cztery rankingi odzwierciedlające różne misje pełnione przez polskie uczelnie. Są to:

- Ranking Uczelni Akademickich - obejmujący wszystkie szkoły wyższe (z wyjątkiem uczelni artystycznych) posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;

- Ranking Uczelni Niepublicznych - obejmujący niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra;

- Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych - obejmujący uczelnie zawodowe posiadające uprawnienia do kształcenia na poziomie magistra lub licencjata (inżyniera).

- Ranking Kierunków Studiów - obejmujący 68 kierunków studiów.

Wyniki Rankingu Szkół Wyższych 2019

I. Ranking Uczelni Akademickich

1 Uniwersytet Warszawski

2 Uniwersytet Jagielloński

3 Politechnika Warszawska

4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

5 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

6 Politechnika Wrocławska

7 Politechnika Gdańska

8= Uniwersytet Wrocławski

8= Gdański Uniwersytet Medyczny

8= Politechnika Łódzka

11 Politechnika Śląska

12 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

13= Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

13= Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

15= Szkoła Główna Handlowa

15= Uniwersytet Mikołaja Kopernika

15= Warszawski Uniwersytet Medyczny

18= Akademia Leona Koźmińskiego

18= Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

20= Politechnika Poznańska

20= Uniwersytet Łódzki

II. Ranking Uczelni Niepublicznych

1 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

2 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

3 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

4 Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

5 Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

6= Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

6= Collegium Civitas w Warszawie

8= Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach

8= Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego

10 Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu

III. Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych

1 Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

2 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

3 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

5 Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Podrankingi w typach uczelni

Najlepszy uniwersytet - Uniwersytet Warszawski

Najlepsza uczelnia techniczna - Politechnika Warszawska

Najlepsza uczelnia ekonomiczna - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Najlepsza uczelnia rolnicza - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Najlepszy AWF - Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

Najlepsze uczelnie pedagogiczne (ex aequo): Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie i Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Najlepsi w poszczególnych kryteriach

Lider umiędzynarodowienia - Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Uczelnia o najwyższym potencjale naukowym - Uniwersytet Jagielloński

Uczelnia o najwyższej efektywności naukowej - Uniwersytet Warszawski

Uczelnia o najwyższym prestiżu - Uniwersytet Jagielloński Lider na rynku pracy - Politechnika Warszawska

Lider publikacji - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Lider innowacyjności - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

IV. Ranking Kierunków Studiów 2019 (bez technicznych)

Administracja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji

Analityka medyczna

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Farmaceutyczny

Archeologia

Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

Architektura krajobrazu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Astronomia

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

Biologia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

Biotechnologia (mgr)

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Chemia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii

Dietetyka

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Lekarski

Dziennikarstwo i komunikacja

Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Ekonomia (ex aequo)

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa

Farmacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Farmaceutyczny

Filologie obce i lingwistyka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

Filologia polska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Filozofia

Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

Finanse i rachunkowość

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Fizjoterapia (ex aequo)

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, z Oddziałem Fizjoterapii

Fizyka

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

Geografia

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Geologia

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii

Gospodarka przestrzenna

Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

Historia

Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

Informatyka (mgr)

Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Kierunek lekarski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Lekarski

Kierunek lekarsko-dentystyczny (ex aequo)

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Lekarski Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

Kierunki o żywieniu i żywności

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Kierunki rolnicze i leśne

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny

Kosmetologia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Farmaceutyczny

Kulturoznawstwo

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

Matematyka

Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Ochrona środowiska

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii

Pedagogika

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych

Pedagogika specjalna

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych

Pielęgniarstwo

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Nauk o Zdrowiu

Politologia

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Położnictwo

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Nauk o Zdrowiu

Prawo

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji

Psychologia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny

Socjologia

Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

Stosunki międzynarodowe

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Teologia

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Teologii

Turystyka i rekreacja

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Weterynaria

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Wychowanie fizyczne

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Wydział Wychowania Fizycznego

Zarządzanie (ex aequo)

Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zdrowie publiczne

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Nauk o Zdrowiu

Zootechnika

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Ranking Studiów Inżynierskich 2019

Architektura

Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

Automatyka i robotyka

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Biotechnologia (mgr inż.)

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

Budownictwo

Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Elektronika i telekomunikacja

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Elektrotechnika

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Energetyka

Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Fizyka techniczna

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Geodezja i kartografia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Górnictwo i geologia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Informatyka (mgr inż.)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Inżynieria biomedyczna

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Inżynieria chemiczna

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Inżynieria materiałowa

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej Elektroniki i Telekomunikacji

Inżynieria środowiska

Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Logistyka

Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

Mechanika i Budowa Maszyn (ex aequo)

Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Mechatronika

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Technologia chemiczna

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

Transport

Politechnika Warszawska, Wydział Transportu

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania

Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych oraz Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2019 są dostępne pod adresem: www.ranking.perspektywy.pl

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA