fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dobra osobiste

Ograniczanie tajemnicy korespondencji w ośrodku w Gostyninie? HFPC interweniuje

www.sxc.hu
Pacjent Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie odmówił przyjęcia pisma z odpowiedzią na swój list od Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, ze względu na poddanie koperty kontroli.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała pismo do dyrektora ośrodka ws. ograniczenia tajemnicy korespondencji. HFPC otrzymała od dyrektora ośrodka odpowiedź na interwencję.

Prośba o interwencję

Do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wpłynęło pismo od pacjenta KOZZD w Gostyninie. W swoim liście poprosił HFPC o pomoc. Odmówił on jednak przyjęcia od Fundacji listu z odpowiedzią – ze względu na fakt, że koperta została poddania kontroli pod kątem sprawdzenia, czy nie zawiera ona niebezpiecznych przedmiotów. Nieotwarty list HFPC, wraz z pismem dyrektora ośrodka i adnotacją pana X na kopercie został odesłany do Fundacji.

Pacjent ponownie zwrócił się do Fundacji, tym razem sygnalizując problem związany z zachowaniem w ośrodku w Gostyninie tajemnicy korespondencji.

HFPC sygnalizuje naruszenie standardów konstytucyjnych oraz konwencyjnych

W związku z zaistniałą sytuacją, Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła z interwencją do Dyrektora Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. W wystąpieniu Fundacja powołała się na gwarancje wynikające z art. 8 ust. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz art. 49 art. 31 ust. 3 Konstytucji. Przepisy te stanowią o ochronie tajemnicy korespondencji.

W piśmie HFPC podkreślono, że ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób nie reguluje kwestii kontroli korespondencji przebywających w ośrodku pacjentów.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wskazała, że ograniczenie tajemnicy korespondencji na podstawie wewnętrznego Regulaminu organizacyjno-porządkowego pobytu pacjenta w KOZZD w Gostyninie może stanowić naruszenie standardów konstytucyjnych oraz konwencyjnych, w szczególności obowiązku wyrażenia takiego ograniczenia w ustawie.

„Dla zapewnienia legalności formalnej wszelkiej ingerencji w tajemnicę korespondencji konieczne jest, by jej podstawa prawna była precyzyjna, dostępna i obwarowana odpowiednimi gwarancjami" – wyjaśniają prawnicy HFPC.

Odpowiedź Dyrektora KOZZD w Gostyninie

Helsińska Fundacja Praw Człowieka otrzymała z KOZZD odpowiedź, z której wynika, że „sprawdzanie korespondencji pod kątem zawartości niebezpiecznych przedmiotów podyktowane jest względami bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu ośrodka". Dyrektor KOZZD stwierdził, że ośrodek aktualnie „oczekuje na wprowadzenie przez Ministerstwo Zdrowia zmian w ustawie o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób".

Źródło: HFPC
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA