fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biznes

Część wierzycieli i zarząd Hawe za zmianą zarządcy

Niech PMR Restrukturyzacje a nie Wojciech Makuć będzie zarządcą sanacyjną Hawe SA - postuluje część wierzycieli spółki i zarząd.
Paweł Paluchowski, prezes Hawe Telekom, Mediatela i Hawe poinformował dziś nas o złożeniu wniosku o zmianę zarządcy sanacyjnego Hawe. Obecnie jest nim Wojciech Makuć, syndyk.
"Wniosek złożony zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Restrukturyzacyjne, dotyczy zmiany dotychczasowego zarządcy ustanowionego w postępowaniu sanacyjnym i powołania do tej funkcji kancelarii PMR Restrukturyzacje S.A. Wniosek ten zyskał poparcie wierzycieli Hawe S.A., reprezentujących ponad 30 proc. ogólnej sumy wierzytelności" - informuje Paweł Paluchowski.
"Kancelaria PMR Restrukturyzacje pełni już rolę zarządcy sanacyjnego w Hawe Telekom Sp. z o. o. W dokumencie popierającym wniosek złożony do sądu, wierzyciele stwierdzają, że powołanie jednego zarządcy do obydwu postępowań sanacyjnych pozwoli zintegrować i sprawniej przeprowadzić restrukturyzację całej grupy kapitałowej" - czytamy w przesłanej przez niego informacji.
Zarząd Hawe uważa, że "wyznaczenie tego samego zarządcy dla postępowań sanacyjnych w Hawe oraz Hawe Telekom pozwoli na szybkie i zakończone sukcesem przeprowadzenie restrukturyzacji z korzyścią dla wierzycieli obu podmiotów".
Informuje również, że "w dokumentach dołączonych do wniosku, wierzyciele wskazują, że PMR Restrukturyzacje posiada praktyczne doświadczenie w przeprowadzaniu restrukturyzacji. Jako zarządca nad Hawe Telekom kancelaria zyskała głębokie rozeznanie wszystkich aspektów operacyjnych działalności spółki, która posiada kluczowe aktywa grupy i ma możliwość generowania przychodów na spłatę zobowiązań. Zdaniem wierzycieli zarządca powinien sprawować także kontrolę nad pozostałymi spółkami grupy, co zapewni przygotowanie optymalnego planu restrukturyzacyjnego i wypracowanie propozycji układowych.
Nowe prawo restrukturyzacyjne, u którego podstaw leży ochrona przedsiębiorstw i niedopuszczenie do pokrzywdzenia wierzycieli, umożliwiło zarządowi uruchomienie na początku marca br. postępowania sanacyjnego. Większość wierzycieli dostrzega w nim większy potencjał na odzyskanie kapitału niż w przypadku postępowania upadłościowego, proponowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Zarząd wyraża nadzieję, że wkrótce i agencja podejmie konstruktywne rozmowy nad planem restrukturyzacyjnym" - czytamy.
Notowania przechodzących sanację Hawe i Mediatela na GPW są zawieszone do czasu aż firmy opublikują sprawozdania finansowe za 2015 rok.
Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA