fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Bezpłatna pomoc prawna

Wiekszy dostęp do pomocy prawnej

123RF
Kancelaria Prezydenta RP i Naczelna Rada Adwokacka podpisały porozumienie zwiększające dostęp do pomocy prawnej.

Minister Kancelarii Prezydenta RP Anna Surówka-Pasek oraz Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Zwara podpisali w środę porozumienie o współpracy w celu zwiększenia dostępu do informacji o prawach, środkach ochrony i możliwości uzyskania niezbędnej pomocy w ich dochodzeniu.

Zawarte porozumienie zakłada między innymi wspólne działania Kancelarii Prezydenta RP i Naczelnej Rady Adwokackiej na rzecz upowszechniania wiedzy prawnej, również poprzez działania edukacyjne. Zdaniem Minister Anny Surówki-Pasek, wymiana doświadczeń w obszarach związanych z zapewnieniem dostępu do pomocy prawnej przyczyni się do zwiększenia świadomości obywateli w tej kwestii oraz upowszechnienia informacji gdzie i jaką pomoc prawną można uzyskać.

Celem współpracy Kancelarii Prezydenta RP i Naczelnej Rady Adwokackiej jest także zachęcanie do angażowania się osób posiadających odpowiednie przygotowanie merytoryczne w świadczenie pomocy osobom potrzebującym. Porozumienie przewiduje przedstawianie właściwym organom państwowym opinii i propozycji rozwiązań legislacyjnych opracowanych na podstawie interwencji podejmowanych przez Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP. Naczelna Rada Adwokacka będzie upowszechniać informację o możliwości odbycia wolontariatu wśród adwokatów i aplikantów adwokackich.

W spotkaniu w Pałacu Prezydenckim uczestniczyli Andrzej Zwara - Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Jacek Trela - wiceprezes NRA, Rafał Dębowski - sekretarz NRA oraz Anisa Gnacikowska - członek NRA i koordynator programu z ramienia NRA. Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP reprezentował dyrektor Tomasz Kulikowski.

Źródło: KPRM
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA