fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Dania najsurowsza, zarazi Europę?

Bloomberg
Duński nadzorca sektora bankowego wychwala najsurowsze w Europie reguły dotyczące ujawniania kondycji kapitałowej przez te instytucje finansowe, gdyż dzięki nim inwestorzy mogą sobie wyrobić pogląd odnośnie do ryzyka na jakie się decydują.
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) zastanawia się, czy pozostałe państwa wspólnoty powinny skorzystać z tego przykładu.
- Inwestorzy chcą wiedzieć, czy odbiją się na nich problemy kapitałowe banków na różnych poziomach struktury - wskazuje Piers Haben, dyrektor nadzoru w EBA. Podkreśla on, że jego instytucja musi zorientować się jakie informacje są właściwe w tej kwestii.
W przeciwieństwie do innych państw Dania publikuje indywidualne wymogi kapitałowe dla poszczególnych banków Dzięki temu można uzyskać inny obraz finansowego zdrowia określonej instytucji niż przez porównanie określonego wskaźnika z minimalnym standardem w branży. Duńskie podejście zainspirowało kilka innych państw, w tym Szwecję.
EBA, która opracowuje wytyczne dla europejskich nadzorców przyznaje, że zalety regionalnego obowiązującego standardu sprawozdawczości są analizowane, ponieważ struktura kapitałów banków komplikuje się a poszczególne instytucje emitują nowe typy instrumentów.
Szef duńskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (FSA) zwraca uwagę na ryzyko, że inwestorzy zaangażują mniej kapitału jeśli nie będzie przejrzystości w kwestii mechanizmów , które potencjalnie mogą wpływać na wypłatę dywidendy czy innych świadczeń. A właśnie te elementy uwzględniają indywidualne wymogi kapitałowe.
- Nie widzę możliwości uniknięcia ujawnienia tego rodzaju informacji - twierdzi Jesper Berg, dyrektor generalny w duńskim nadzorze. Podkreśla, że inwestorzy będą się bardzo wahać jeśli będą podejmować decyzje o inwestycji nie orientując się kiedy poprzeczka co do dywidendy i zwiększenia kapitału pierwszej rangi zostanie obniżona.
Duński FSA ogłasza takie informacje na stronie internetowej wraz z wynikami kontroli. Robi to od 2008 roku, po bankructwie regionalnego banku, które obnażyło wady obowiązujących wówczas standardów i wywołało oburzenie inwestorów.
Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA