fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Egzamin notarialny 2020. Zdaje 510 osób

Fotorzepa, Piotr Nowak
Od 2 do 4 września 2020 r. osiem komisji w sześciu miastach przeprowadzi egzamin notarialny. Wnioski o dopuszczenie do egzaminu złożyło 510 osób.

Powołanie przez ministerstwo Sprawiedliwości komisje egzaminacyjne pracować będą w Gdańsku, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu oraz - po dwie - w Poznaniu i Warszawie. W skład każdej komisji wchodzi czterech przedstawicieli MS, dwóch przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Notarialną oraz pracownik prowadzący działalność naukową lub wykładowca nauk prawnych w szkole wyższej na terenie kraju albo pracownik naukowy instytutu Polskiej Akademii Nauk – mający co najmniej stopień doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych.

Egzamin będzie rozpoczynał się o godz. 10.  potrwa sześć godzin. Tylko osoby niepełnosprawne (jest ich siedem) będą miały więcej czasu na rozwiązanie zadań - dziewięć godzin. Matki karmiące dziecko piersią mogą wykorzystać dwie półgodzinne przerwy w każdym dniu egzaminu, które nie są wliczane do czasu egzaminu w danym dniu.

Zadania egzaminacyjne - jednakowe dla wszystkich - przygotowane zostały przez zespół złożony z przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości oraz Krajowej Rady Notarialnej. 2 i 3 września kandydaci na notariuszy będą musieli opracować projekty aktów notarialnych, natomiast 4 września - opracują projekt odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności lub opracowywać będą projekt czynności notarialnej innej niż akt notarialny.

Zdający mogą pisać prace ręcznie lub korzystać z komputerów. Tylko 2 proc. zdających wybrało pierwszą opcję. Osoby, które będą korzystać z laptopów, musiały je sobie przygotować zgodnie z wymaganiami technicznymi ogłoszonymi przez przewodniczących komisji. Chodzi o instalację specjalnej aplikacji egzaminacyjnej przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości i wyposażonej w edytor tekstu. Blokuje ona dostęp do zasobów komputera i uniemożliwia łączność z urządzeniami zewnętrznymi.

Podczas rozwiązywania zadań egzaminowani można korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa.

Jak informuje MS, egzamin odbędzie się w szczególnym reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego z 31 lipca 2020 r. Przewidują one m.in., że każdy zdający korzysta z przyniesionych przez siebie na egzamin: sprzętu komputerowego, dozwolonych materiałów egzaminacyjnych (tekstów ustaw, komentarzy i orzecznictwa), własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd. Obowiązuje stanowczy zakaz użyczania między zdającymi jakiejkolwiek rzeczy przyniesionej na egzamin. Zdający nie mogą też wnosić na salę egzaminacyjną jakichkolwiek rzeczy zbędnych, w tym telefonów komórkowych (komisja egzaminacyjna nie zapewnia ich przechowania). Organizatorzy egzaminu nie zapewnią wody pitnej, ani przekąsek - można przynieść własne.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA