Aplikacje/egzaminy

Projekt PiS: Nie zdali kolokwium, ale i tak zostaną notariuszami

123RF
Brak zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej nie będzie już przeszkodą w powołaniu na stanowisko notariusza.

Taką regulację zawiera najnowszy projekt posłów Prawa i Sprawiedliwości, który w czwartek trafił do Sejmu. Chodzi o projekt nowelizujący Prawo o prokuraturze oraz niektóre inne ustawy.

Czytaj także: Niezdane kolokwium a wydanie zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej - wyrok NSA

W ustawie zdecydowano się na wprowadzenie regulacji o charakterze przejściowym, stanowiącej realizację zaleceń Naczelnego Sądu Administracyjnego zawartego w uzasadnieniu wyroków z 18 kwietnia 2018 r. (sygn. akt II GSK 1741/16, II GSK 1742/16 oraz II GSK 2323/16).

Jak czytamy w uzasadnieniu, projektowany przepis dotyczy osób, które mimo złożenia egzaminu wstępnego na aplikację notarialną, uzyskania wpisu na listę aplikantów notarialnych i odbycia wymaganego ustawą - Prawo o notariacie okresu szkolenia, nie otrzymały od rady właściwej izby notarialnej zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej z uwagi na niezaliczenie wewnętrznego kolokwium w toku aplikacji, którego złożenia z wynikiem pozytywnym nie przewidywały jednak przepisy ustawy, jako warunku odbycia aplikacji, a następnie zostały dopuszczone do egzaminu notarialnego i złożyły go z wynikiem pozytywnym.

Brak zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej, jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wskazanych wyroków uniemożliwia, w obecnym stanie prawnym, powołanie takich osób na stanowisko notariusza. W konsekwencji, mimo złożenia egzaminu wstępnego na aplikację notarialną, odbycia przewidzianego ustawą cyklu szkoleń i praktyk w czasie aplikacji, a następnie złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu notarialnego, osoby te mają w obecnym stanie prawnym zamkniętą drogę do zawodu notariusza.

Problem ten, jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniach wyroków z 18 kwietnia 2018 r., wymaga pilnego rozwiązania ze strony organów ustawodawczych i organów stosujących prawo. - Projektowana regulacja stawowi zatem wykonanie zaleceń tego Sądu i jest niezbędna dla szybkiego i zgodnego z prawem uregulowania niepewnej sytuacji ww. osób – wskazują posłowie PiS.

W projekcie ustawy znalazł się zapis w myśl którego wymóg odbycia aplikacji notarialnej (tj. przedstawienia zaświadczenia o odbyciu aplikacji) nie dotyczy osób, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały pozytywną ocenę z egzaminu wstępnego na aplikację notarialną, zostały wpisane na listę aplikantów notarialnych, zostały dopuszczone do egzaminu notarialnego i uzyskały pozytywny wynik z tego egzaminu.

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL