fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Kierownicy szkolenia aplikantów adwokackich za modelem patronackim z modyfikacjami programu szkolenia

123RF
Za wzmocnieniem patronackiego modelu aplikacji adwokackiej opowiedziała się w sobotę Konferencja Kierowników Szkolenia Aplikantów i komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA. Zaproponowała jednak modyfikację programu szkolenia.

Konferencja Kierowników Szkolenia Aplikantów i komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA opowiedziały się za utrzymaniem dotychczasowego modelu aplikacji, choć dostrzegają konieczność reagowania na potrzeby aplikantów i  doświadczenia izb w toku szkolenia. Widzą też potrzebę ciągłego udoskonalania modelu aplikacji i zwiększenia atrakcyjności zajęć.

Uczestnicy Konferencji opowiadają się za wzmocnieniem instytucji patronatu. W stanowisku sprzeciwiono się powołaniu centralnych ciał przy NRA, które miałyby koordynować tok i model szkolenia. Zdaniem uczestników konferencji rolę tę pełni komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA oraz Konferencja Kierowników Szkolenia Aplikantów. Konferencja sprzeciwia się również centralizacji certyfikowania osób prowadzących zajęcia oraz obligatoryjnemu utrwalaniu audio-wizualnym zajęć innych niż wykłady.

Konferencja poparła za to pomysł wsparcia materialnego dla izb, które nie są w stanie ponosić kosztów komplementarnego szkolenia aplikantów. Zadeklarowano również podjęcie działań w kierunku aktualizacji Ramowego Programu Szkolenia. Jako materiał wyjściowy do dalszych prac dotyczących aplikacji adwokackiej Komisja zarekomendowała dokumenty przedstawione przez adw. Agnieszkę Zemke-Górecką oraz adw. Przemysława Rosatiego i apl. adw. Grzegorza Kukowkę.

W ocenie Kierowników Szkolenia Aplikantów modyfikacja programu szkolenia powinna uwzględniać przede wszystkim praktyczne aspekty i realia wykonywania zawodu adwokata. Tematy szkoleniowe powinny więc obejmować praktyczne zagadnienia, na przykład: „Taktyka obrońcy w sprawach przeciwko życiu i zdrowiu", „Pozwy i wnioski w sprawach o ograniczone prawa rzeczowe", „Pełnomocnik strony w postępowaniu inwestycyjnym", „Obsługa prawna podmiotów uczestniczących w procesie inwestycyjnym - umowy, opinie prawne".  Program kształcenia należy uzupełnić o zagadnienia związane ze świadczeniem obsługi prawnej na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych. Wprowadzenie repetytoriów miałoby wyeliminować zapotrzebowanie na zewnętrzne usługi szkoleniowe.  Konferencja zaleca  poszerzenie oferty szkoleniowej o umiejętności niezbędne do prowadzenia kancelarii (np. soft skills). Rekomenduje też  rozważenie wprowadzenia obowiązkowego szkolenia z zakresu mediacji, zakończonego certyfikatem uprawniającym do wpisu na listę mediatorów.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA