fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Aplikacja sędziowska i prokuratorska – limit miejsc w naborze 2017

Fotorzepa, Piotr Guzik
Znane są już limity miejsc na aplikację sędziowską i prokuratorską w 2017 roku.

W tym roku nie będzie już naboru na aplikację ogólną (ostatni odbył się w 2016 roku). Chętni do zawodu sędziego i prokuratora od razu podejdą do egzaminów wstępnych na aplikacje specjalistyczne.

Zgodnie z ogłoszonym właśnie zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości limit miejsc na aplikację sędziowską w 2017 roku wynosić będzie 90. Dokładnie taką samą liczbę miejsc przewidziano na aplikację prokuratorską.

Dla porównania w 2016 roku limit na aplikację sędziowską wynosił – 60, natomiast na aplikację prokuratorską – 100.

Aplikacja sędziowska trwa 48 miesięcy. W jej ramach aplikanci odbywają najpierw przez okres 30 miesięcy zajęcia w Krajowej Szkole i praktyki, a następnie przez kolejnych 18 miesięcy staż na stanowisku referendarza sądowego. W trzydziestym miesiącu aplikacji sędziowskiej aplikant przystępuje do egzaminu sędziowskiego składającego się z części pisemnej i ustnej. Absolwent aplikacji sędziowskiej po ukończeniu stażu kontynuuje pracę na stanowisku referendarza sądowego. Wraz z ukończeniem aplikacji nabywa on uprawnienie do ubiegania się o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

Z kolei aplikacja prokuratorska trwa 30 miesięcy. Celem aplikacji prokuratorskiej jest przygotowanie aplikantów do wykonywania zawodu prokuratora. W związku z tym szkolenie i praktyki odbywają się nie tylko w sądach i prokuraturach, ale także w zakładach medycyny sądowej, Instytucie Ekspertyz Sądowych im. Prof. J. Sehna w Krakowie, jednostkach policji, w tym w szkole policji, oraz urzędach kontroli skarbowej.

W ostatnim miesiącu aplikacji aplikanci przystępują do egzaminu prokuratorskiego przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Minister Sprawiedliwości przedstawia egzaminowanemu aplikantowi propozycję pracy na stanowisku asesora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury według kolejności miejsca zajmowanego na liście egzaminowanych aplikantów. Asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury mianuje Prokurator Generalny. Asesor uprawniony jest do wykonywania przewidzianych ustawą czynności prokuratorskich. Odbycie przez absolwenta aplikacji prokuratorskiej asesury daje mu uprawnienie do ubiegania się o powołanie na stanowisko prokuratora.

Podstawa prawna:

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie naboru na aplikację prokuratorską w 2017 r.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie naboru na aplikację sędziowską w 2017 r.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA