fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Adwokaci

Przeciw przymusowi adwokacko-radcowskiemu

Adobe Stock, Marian Zubrzycki
Zdaniem ciała doradczego rządu nie ma uzasadnienia do tego, by w wyspecjalizowanych w sprawach własności intelektualnej sądach mogli występować jedynie adwokaci, radcowie prawni oraz rzecznicy patentowi.

Takie rozwiązanie znalazło się w projekcie zmian kodeksu postępowania cywilnego. Dokument zakłada stworzenie wyspecjalizowanych jednostek w sądach okręgowych i apelacyjnych zajmujących się tylko sprawami prawa własności intelektualnej.

Adwokat lub radca prawny miałby sprawować obligatoryjne zastępstwo procesowe w sprawach własności intelektualnej, a rzecznik patentowy również w sprawach własności przemysłowej. Zmiana ta zdaniem Rady Legislacyjnej nie ma uzasadnienia.

„Wbrew twierdzeniu projektodawcy zdecydowana większość spraw z zakresu własności intelektualnej nie jest na tyle skomplikowana, aby uzasadniała wprowadzenie obligatoryjnego zastępstwa stron przez profesjonalnych pełnomocników" – czytamy w opinii.

Podkreśla się w niej, że sprawy własności intelektualnej nie różnią się od pozostałych spraw gospodarczych czy szerzej: cywilnych.

„Do spraw z zakresu własności intelektualnej zaliczają się również niezwykle liczne w ostatnim czasie sprawy o zapłatę niewielkich kwot wynagrodzenia za korzystanie z programów informacji prawniczej, np. LEX albo LEGALIS (opłaty licencyjne). Sprawy te mają bardzo prosty i niesporny stan faktyczny (kilka nieuregulowanych faktur) oraz nieskomplikowany stan prawny. Nakładanie w tych sprawach na strony obowiązku korzystania z zastępstwa procesowego nie jest niczym uzasadnione. Prowadzi tylko do zwiększenia kosztów procesu" – akcentuje ciało opiniodawcze Rady Ministrów.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA