fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy nagranie jest dowodem w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

Fotorzepa, Michał Walczak Michał Walczak
Dowody z nagrań mogą być przeprowadzane także w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Nie zawsze jednak jest to dopuszczalne.

Rozwój techniki i powszechna dostępność urządzeń podsłuchowych sprawiają, że strony postępowań sądowych coraz częściej nagrywają swoich oponentów. Dowody z nagrań rozmów samych stron lub osób trzecich są powszechne spotykane już nie tylko w sprawach rozwodowych i pracowniczych.

Sąd nie ustala stanu faktycznego

Zgłaszając dowód z nagrań dźwiękowych przed sądem administracyjnym, warto wziąć pod uwagę przede wszystkim reguły, jakimi rządzi się postępowanie dowodowe w tej sprawie. Reguły te znacznie się różnią od tych, jakie obowiązują w postępowaniu administracyjnym. O ile organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy, o tyle sąd administracyjny wykonuje czynności dowodowe w bardzo ograniczonym zakresie, na zasadzie wyjątku. Choćby nawet dlatego nie należy traktować sądu administracyjnego jako kolejnej (trzeciej czy czwartej) instancji, która ponownie ustala stan faktyczny danej sprawy administracyj...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA