Pacjenci mają zyskać szybką ścieżkę do otrzymania nawet 200 tys. zł

Ustawa o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi została podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw - informuje Rzecznik Praw Pacjenta. Przepisy wejdą w życie 14 kwietnia.

Publikacja: 05.04.2023 12:46

Pacjenci mają zyskać szybką ścieżkę do otrzymania nawet 200 tys. zł

Foto: Adobe Stock

Jak czytamy na stronie Rzecznika Praw Pacjenta, istotną nowością jest zapewnienie przedstawicielom pacjentów udziału w ocenie etycznej projektowanych badań klinicznych.

Ustawa tworzy Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych, który ma zapewnić szybką ścieżkę rekompensat dla osób, które doznały szkody (uszczerbku na zdrowiu) w związku z udziałem w badaniu klinicznym. Z jego środków Rzecznik Praw Pacjenta będzie przyznawał świadczenie pieniężne w wysokości do 200 tys. zł. W przypadku śmierci uczestnika badania każdy z jego najbliższych będzie mógł z kolei otrzymać do 100 tys. zł. Fundusz obejmie szkody, do których doszło w związku z udziałem w badaniu klinicznym rozpoczętym po dniu wejścia ustawy w życie.

Po wejściu w życie nowych przepisów Rzecznik Praw Pacjenta ma opublikować na swojej stronie internetowej wzór wniosku o przyznanie świadczenia oraz praktyczne wskazówki związane z jego wnoszeniem i dochodzeniem rekompensaty.

Ustawa nakłada na Rzecznika jeszcze jeden ważny obowiązek – prowadzenie wykazu organizacji pacjentów. Chodzi o stowarzyszenia i fundacje, których cele statutowe obejmują ochronę praw pacjenta. Wykaz będzie prowadzony w formie elektronicznej i dostępny na stronie RPP. Wpis do wykazu będzie następował na wniosek organizacji. Co istotne, wpisane do wykazu organizacje będą uprawnione do zgłaszania kandydatur do udziału w pracach Naczelnej Komisji Bioetycznej oraz Komisji Odwoławczej ds. Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych. Sam wykaz będzie też źródłem aktualnych informacji dla wszystkich pacjentów oraz innych zainteresowanych osób i instytucji.

Wraz z nową regulacją w życie wejdzie także zakaz pobierania opłat od uczestników eksperymentów medycznych.

Czytaj więcej

Badania kliniczne po nowemu

Jak czytamy na stronie Rzecznika Praw Pacjenta, istotną nowością jest zapewnienie przedstawicielom pacjentów udziału w ocenie etycznej projektowanych badań klinicznych.

Ustawa tworzy Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych, który ma zapewnić szybką ścieżkę rekompensat dla osób, które doznały szkody (uszczerbku na zdrowiu) w związku z udziałem w badaniu klinicznym. Z jego środków Rzecznik Praw Pacjenta będzie przyznawał świadczenie pieniężne w wysokości do 200 tys. zł. W przypadku śmierci uczestnika badania każdy z jego najbliższych będzie mógł z kolei otrzymać do 100 tys. zł. Fundusz obejmie szkody, do których doszło w związku z udziałem w badaniu klinicznym rozpoczętym po dniu wejścia ustawy w życie.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Amerykański prawnik o zakazie krzyży: Trzaskowski nie rozumie czym jest neutralność
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Spadki i darowizny
Wzięła darowiznę i poszła swoją drogą. SN rozstrzygnął spór babci z wnuczką
Sądy i trybunały
Problem prokuratury SN rozstrzygnie we wrześniu. Chodzi o Dariusza Barskiego
Materiał Promocyjny
Czym charakteryzuje się rola polskich banków na tle innych krajów regionu CEE?