Taka realna pomoc jest możliwa dzięki amerykańskiej organizacji humanitarnej Direct Relief, która przeznaczyła na ten cel 10 mln dolarów ze zbiórek charytatywnych. Jak czytamy na stronie internetowej organizacji, w akcji pomocowej - realizowanej wspólnie z polskim fin-techem epruf  - wykorzystane zostaną istniejące w Polsce systemy dystrybucji leków i płatności. Program oferuje uchodźcom pokrycie 100 proc. kosztów leków na receptę i 85 proc. kosztów medykamentów bez recepty.

Przystąpienie do programu będzie bezpłatne. Mogą z niego skorzystać obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego 2022 r. - zarówno osoby pełnoletnie jak i niepełnoletnie. Warunkiem uzyskania pomocy jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego nadanie polskiego PESEL.

Osoby, które chcą przystąpić do programu, będą musiały wypełnić prosty elektroniczny formularz rejestracyjny (w imieniu osób niepełnoletnich wniosek o przystąpienie składają rodzice/opiekunowie prawni) na stronie www.Health4Ukraine.com. Dane osoby rejestrowanej zostaną następnie zweryfikowane. Jeśli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, uczestnik programu otrzyma na podany we wniosku adres e-mail wiadomość zawierającą indywidualny Kod Uczestnika Programu. Będzie to kod kreskowy umożliwiający korzystanie z dofinansowania do zakupu leków i wybranych produktów dostępnych w 8000 aptek i punktów aptecznych na terenie Polski. Wartość kodu to 500 zł do wykorzystania w 2022 r. Kod Uczestnika Programu można będzie wyświetlić w aplikacji na smartfonie lub tablecie albo wydrukować i okazać w aptece podczas zakupów.

Organizatorzy akcji chcą rozszerzyć program tak, by objąć nim 400 tys. uchodźców.

Czytaj więcej

Pacjenci z Ukrainy mogą kontynuować badania kliniczne w Polsce