Resort zdrowia zwraca uwagę na to, że wszystkie dzieci w Polsce od urodzenia do 19 roku życia podlegają obowiązkowym szczepieniom ochronnym. To w 6 roku życia szczepienie przeciw błonicy, tężcowi i krztuściowi, poliomyeitis, odrze, śwince i różyczce.  W 14 roku życia ponownie szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi i w 19 roku życia przeciwko błonicy i tężcowi.

„Szczególnie ważne jest wykonanie szczepień w 6 roku życia przed rozpoczęciem nauki w szkole, gdyż po podaniu szczepień przypominających wzrasta poziom ochrony indywidualnej, co ma również znaczenie dla odporności zbiorowiskowej całej wspólnoty przedszkolnej i szkolnej” – mogą przeczytać rodzice w piśmie z Ministerstwa Zdrowia.

Resort zwraca uwagę także na możliwość uzupełnienia szczepień ochronnych u dzieci z Ukrainy. „Rekomenduje się aby szczepienia ochronne były realizowane od dnia przyjazdu do Polski wg Indywidualnego Kalendarza Szczepień (IKSz), ustalonego przez lekarza kwalifikującego do szczepienia na podstawie PSO obowiązującego w Polsce. Szczepienia są dostępne nieodpłatnie, a przez okres pierwszych trzech miesięcy pobytu w Polsce są również dobrowolne. Osoby poniżej 19 roku życia, przebywające na terytorium RP powyżej trzech miesięcy są objęte już obowiązkiem wykonania szczepień ochronnych zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych”.