Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, iż w 2017 r. do testów na aplikacje przystąpiło 3,4 tys. osób spośród 8 tys. absolwentów prawa. Zainteresowanie tą formą przygotowania do wykonywania zawodu prawniczego wyniosło więc 42,6 proc., i było najniższe od czasu, kiedy egzaminy organizuje resort. Dla porównania w 2008 r. zainteresowanie absolwentów wydziałów prawa kształtowało się na poziomie 62,2 proc. (!).

Mogli zmienić plany

Inne wnioski płyną z zeszłorocznego badania „Studenci prawa w Polsce" przeprowadzonego przez Stowarzyszenie ELSA Poland, w którym wzięło udział 874 studentów i studentek wydziałów prawa z 14 miast Polski. Ponad 70 proc. badanych zadeklarowało, iż zamierza przystąpić do egzaminu na aplikacje.

Skąd wynika aż taka różnica? Jak wyjaśnia Agnieszka Gaca, wiceprezes ELSA Poland ds. marketingu, badanie „Studenci prawa w Polsce" jest wypełniane przez wszystkie roczniki studentów prawa, nie tylko piąty, ostatni rok. Co więcej, stowarzyszenie bada również chęć przystąpienia do egzaminu na każdą aplikację, nie tylko adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą.

– W związku z tym należy porównać dane ministerstwa do stosunku liczby studentów piątego roku, którzy wypełnili badanie w roku 2017, a liczby studentów piątego roku, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu na którąś z czterech aplikacji wskazanych przez ministerstwo. Otóż 52,9 proc. studentów piątego roku zadeklarowało taką chęć – informuje Gaca.

Zwraca ona także uwagę, że różnica może wynikać z terminu przeprowadzenia badania, tj. maj–czerwiec. – Jest to termin przed obronami prac magisterskich. Niektórzy ankietowani być może nie chcieli podchodzić do egzaminu na aplikację bezpośrednio po zdobyciu tytułu magistra. Możliwe, że część z nich broniła się w późniejszym terminie i to było głównym powodem. Nie można też pominąć faktu, że część absolwentów mogła po prostu zmienić plany dotyczące ich przyszłości – wskazuje.

Fakt, iż studenci widzieliby swoją przyszłość w togach, potwierdzają inne wnioski płynące z badania. Po pierwsze, 81 proc. studentów stwierdziło, że doświadczenie zawodowe chce zdobywać w kancelariach, a 46 proc. uznało, że najchętniej zdobywaliby doświadczenie w wymiarze sprawiedliwości . Po drugie, za najpopularniejszy zawód prawniczy został uznany radca prawny. Ten zawód chciałoby wykonywać ponad 37 proc. studentów. Przy czym jego popularność zmalała od 2016 r. o ok. 3 pkt procentowe. Dalej plasują się adwokat, sędzia, prokurator oraz pracownik naukowy.

Węższa specjalizacja

Co jeszcze wynika z badania? Jeśli chodzi o same studia prawnicze, to największą satysfakcję żakom daje działalność naukowa oraz dostęp do zasobów bibliotecznych na ich wydziałach. Doceniony został również harmonogram zajęć oraz funkcjonalność stron internetowych wydziałów. Studenci uważają, że najlepiej na ich wydziałach przekazywana jest wiedza teoretyczna. Natomiast za najbardziej rozwijane na studiach umiejętności uznają pisanie pism procesowych, myślenie analityczne oraz odporność na stres, a także zdolność rozwiązywania problemów.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Większość studentów chce się specjalizować w prawie cywilnym i karnym. Widać też tendencję w stronę węższych specjalizacji, m.in. prawa gospodarczego, prawa własności intelektualnej czy prawa międzynarodowego i unijnego. Zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem cieszą się takie dziedziny, jak prawo upadłościowe czy energetyczne.

Czytaj również ranking

Znamy wyniki Rankingu wydziałów prawa 2018

Gdzie najlepiej przygotowują do aplikacji

Co punktowaliśmy czyli recepta na sukces w rankingu