„Dostrzegając potrzebę pilnych działań pomocowych dla członków samorządu adwokackiego, faktycznie potrzebujących pomocy w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa finansowego przy zachowaniu ciągłości działalności samorządowej Izb Adwokackich, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odracza do dnia 31 maja 2020 roku obowiązek terminowego wpłacenia przez Izby na rzecz Naczelnej Rady Adwokackiej kwot należnych za miesiąc marzec 2020 roku z tytułu udziału Izb w pokrywaniu potrzeb budżetowych Naczelnej Rady Adwokackiej w stosunku do tych Izb Adwokackich, które podjęły bądź podejmą uchwały odraczające termin płatności składek samorządowych wobec swoich członków” - czytamy w dokumencie.

Decyzje co do dalszych okresów podejmowane mają być na bieżąco.

Prezydium równocześnie apeluje o to, by izby adwokackie rozważyły możliwość zwolnienia swoich członków z konieczności opłacenia składek, bądź też odroczenia tych płatności. Zastrzegając przy tym, że zwolnienia nie muszą mieć charakteru generalnego i mogą być np.uzależnione od złożenia wniosku.
Niektóre izby już podjęły takie decyzje. I tak na mocy uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu z 14 marca obowiązek uiszczania na rzecz rady składek samorządowych od adwokatów i aplikantów wielkopolskiej palestry został zawieszony.
"Od dnia 1 marca 2020 r. do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego księgowość WIA informuje, iż wszystkie wpłaty od dnia 01.03.2020 dotyczące składki za marzec i kolejnych miesięcy, aż do czasu ustania zawieszenia składek zostaną Państwu zaliczone na poczet składek przyszłych” - można było przeczytać w samorządowym komunikacie.

Adwokaci wykonujący zawód w ramach składki samorządowej na działalność NRA wnoszą 40 złotych, niewykonujący zawodu 30, adwokaci-emeryci natomiast 25 złotych.