5 października w życie wchodzą dwa rozporządzenia ministra sprawiedliwości. Pierwsze przewiduje wprowadzenie list obrońców z urzędu (obejmujących zarówno adwokatów, jak i radców prawnych). Będą one ustalane przez prezesów sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych na podstawie corocznych wykazów przedstawianych przez okręgowe rady adwokackie oraz rady okręgowych izb radców prawnych. Wyznaczanie obrońcy z urzędu ma się odbywać z listy obrońców (część A) obejmującej adwokatów i radców prawnych deklarujących gotowość udzielania oskarżonym pomocy. Przewiduje się także listę dodatkową (pomocniczą – część B), obejmującą pozostałych prawników uprawnionych do obrony.

Czytaj także:

Minister sprawiedliwości zmienia zasady przyznawania obrońców z urzędu w sprawach karnych

W razie niemożności wyznaczenia mecenasa z listy A w grę wejdzie lista B. Wykazy będą aktualizowane raz do roku. To zapewni stałość list, prawidłowy tok postępowań karnych i prawidłową realizację prawa do obrony.

Drugie z rozporządzeń dotyczy przesłuchań małoletnich poniżej 15 lat pokrzywdzonych przestępstwem z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej oraz o charakterze seksualnym. Będą oni przesłuchiwani w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku w tej sprawie. Będzie to jednokrotne przesłuchanie, w obecności biegłego psychologa, przedstawiciela ustawowego lub osoby pełnoletniej wskazanej przez małoletniego

Podstawa prawna: rozporządzenia z 28 września 2020 r. (DzU z 30 września, poz 1681, i DzU z 1 października, poz. 1691)