Naczelna Rada Adwokacka zwraca uwagę, że wysokie opłaty sądowe, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, utrudniają, a w niektórych sytuacjach wręcz pozbawiają obywateli przysługującej im ochrony prawnej. - Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych wydaje się niewystarczająca do rozwiązania sygnalizowanych problemów, albowiem regulujące ją przepisy są rygorystyczne, podobnie jak orzecznictwo sądów w tym zakresie - dodaje.

NRA podkreśla, że zła sytuacja ekonomiczna spowodowana niezależnymi czynnikami, jak np. pandemia COVID-19, nie może prowadzić do pozbawienia części obywateli prawa do sądu.

W podjętej uchwale upoważniono Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do wystąpienia do Ministerstwa Sprawiedliwości o podjęcie kroków w celu zmiany przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w części dotyczącej opłat sądowych.