Obowiązek ten stosowania kas online dla branży prawniczej miał wejść w życie 1 stycznia 2021 r., jednak z powodu pandemii został  przesunięty o pół roku. Adwokaci i radcowie prawni będą musieli wymienić tradycyjne kasy rejestrujące nawet wówczas, gdy mają one opcję wysyłania e-paragonów. Od stycznia 2023 roku cała sprzedaż we wszystkich branżach ma być  ewidencjonowana wyłącznie przy użyciu kas online.

Kasy rejestrujące typu online umożliwiają połączenie i przesyłanie danych o sprzedaży do Centralnego Repozytorium Kas Krajowej Administracji Skarbowej. Mogą drukować tradycyjne  paragony, a niektóre modele umożliwiają też przesyłanie e-paragonów. Nowy typ urządzeń fiskalnych ma też zapewniać większą ochronę informacji zapisywanych w ich pamięci.

- Podatnicy, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online, mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł - przypomina Naczelna Rada Adwokacka.

Możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencji na kasie rejestrującej usług prawniczych, jeśli zostaną spełnione łącznie dwa warunki:

1.  usługi świadczone były wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub ich rezultat przekazywany był wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków;

2. świadczący usługę otrzymał w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

W przypadku drugiego warunku, honorowane będą  przelewy na rachunek bankowy dokonane także za pośrednictwem operatorów płatności.

Co więcej - jak pisaliśmy niedawno w "Rzeczpospolitej", jeśli prawnicy przekazują porady tylko e-mailem, pocztą albo telefonicznie, ale czasami spotkają się z klientem, to też nie muszą rejestrować ich w kasie fiskalnej.

Krajowa Informacja Skarbowa zapewnia też, że jeżeli prawnik zamierza od 1 lipca świadczyć usługi wyłącznie przedsiębiorcom, to także nie musi kupować kasy online i może zlikwidować tradycyjną kasę.

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

„Kasa rejestrująca służy do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Gdy podatnik uzna, że trwale zaprzestaje takiej sprzedaży, nie musi posiadać żadnej kasy rejestrującej, w tym online" – poinformowała jednego z radców prawnych Krajowa Informacja Skarbowa.