„Tajemnica adwokacka i ściśle z nią związana tajemnica obrończa stanowią istotę wykonywania zawodu adwokata jako zawodu zaufania publicznego. Tajemnica adwokacka posiada charakter gwarancyjny dla dobra interesu publicznego i jest ściśle związana z konstytucyjnie chronionym prawem do obrony" – podkreśla Naczelna Rada Adwokacka. Podjęła uchwałę, w której wyraża stanowczy sprzeciw wobec zwolnienia adw. Jacka Kondrackiego z tajemnicy adwokackiej w sprawie tzw. afery taśmowej.

Uchwała jest reakcją na decyzję warszawskiego sądu, który na wniosek Prokuratury Okręgowej w Łodzi zwolnił z tajemnicy adwokackiej mec. Kondrackiego oraz radcę prawnego Pawła Tańskiego i Piotra Piaszczyka. Sprawa dotyczy przeszukania dokonanego przez ABW w czerwcu 2014 r. w redakcji tygodnika „Wprost".