Grupa młodych radców prawnych spotkała się we wtorek z władzami Krajowej Rady Radców Prawnych. Mówili m.in. o sytuacji na rynku, o tym, co zrobić, by było łatwiej wykonywać ten zawód. Chcą stworzyć forum młodych. Mają pomysły na promocję zawodu, edukację i stworzenie platformy, na której będą mogli wymieniać się doświadczeniami. Trwa ustalanie formuły, w jakiej mogliby działać.

– Rozmawiamy o tym, jak promować nasze środowisko m.in. wśród osób fizycznych, które często nie wiedzą, na czym polega nasz zawód, jakie kompetencje mają radcy prawni – mówił Piotr Klimczyk, radca prawny z Krakowa.

Młodzi prawnicy podkreślali, że często brakuje nawet świadomości, że radcy prawni mogą występować w sądzie we wszystkich sprawach.

– Takie kompetencje kojarzone są raczej z adwokatami. Mimo że radcy prawni od wielu lat mają uprawnienia, by występować w sądzie także jako pełnomocnicy osób fizycznych, a od lipca także jako obrońcy w sprawach karnych – mówił Andrzej Głogowski, radca prawny z Kielc.

Dlatego jeden z postulatów, z jakim przyjechali do Krajowej Rady Radców Prawnych, to szersza promocja zawodu.

Podkreślali, że wiele ciekawych pomysłów powstaje w izbach i że dobrze byłoby wykorzystać te doświadczenia w innych regionach lub na forum krajowym. W niektórych miastach radcy prawni angażują się w udzielanie bezpłatnych porad przy parafiach, w innych – w edukację w szkołach.

– W izbie łódzkiej wychodzimy do szkół, edukujemy już od najmłodszych lat – mówi Justyna Budner-Dłabich, radca prawny z Łodzi.

Prawnicy zwracali uwagę, że ważne są także mniej oczywiste formuły zawodu, np. seriale. Podkreślali, że takie jak „Prawo Agaty" zwracają uwagę na to, jak wygląda zawód adwokata. Brakuje takich seriali dotyczących radców prawnych.

Debatowano także o specjalizacji. Uczestnicy spotkania przyznawali jednak, że nie ma zgody co do tego, czy wprowadzić możliwość uzyskiwania takich tytułów, a także czy ewentualne certyfikaty miałyby być związane z jakąś formułą sprawdzania wiedzy.

– Dla naszej inicjatywy cenne byłoby, żeby powstał panel dyskusyjny, na którym moglibyśmy się wymieniać doświadczeniami nie tylko z młodymi radcami prawnymi. Wartościowe byłoby także coroczne spotkanie – mówiła mecenas Budner-Dłabich.

– Podczas spotkania pojawiło się wiele ciekawych pomysłów, nie ma jeszcze decyzji, jaką formułę przyjmie ta inicjatywa młodych prawników. To, co pojawiło się podczas dyskusji i jest bardzo istotne, to m.in. integracja i wymiana doświadczeń między bardziej doświadczonymi radcami prawnymi, np. seniorami, a właśnie tymi młodszymi stażem – mówił Dariusz Sałajewski, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.