Jak pisaliśmy w „Rz”, akt ten miał zliberalizować zasady pracy adwokata i dostosować je do współczesnych realiów rynku. Projekt miał zostać przyjęty już 25 listopada, ale jeszcze go zmieniano, m.in. w sprawie wyznaczania zastępców, i tego, że adwokat niewykonujący zawodu nie może zostać substytutem. Odformalizowano też zasady przejmowania depozytu czy wymogi dla umowy wspólnoty biurowej.

Czytaj więcej

Adwokatura idzie z duchem czasu. Ma powstać nowoczesny regulamin wykonywania zawodu