19:17
21.06.2023

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym w tegorocznej edycji rankingu. Dziękujemy wszystkim kancelariom za udział w tym ważnym dla środowiska prawniczego wydarzeniu. Wszystkim życzymy nowych wyzwań i wielu sukcesów.

Zobacz pełne wyniki rankingu

19:04
21.06.2023

Dalej, czas na rekomendacje, czyli najlepsze kancelarie i firmy prawnicze oraz prawników w poszczególnych dziedzinach prawa – w tym roku, na nowych zasadach, jest ich 19, ale liderzy wyłaniani byli w dwóch dywizjach, dlatego laureatów jest znacznie więcej. W każdej ocenianej dziedzinie prawa zostało wyróżnionych do trzech prawników i kancelarii.

Ze względu na liczbę laureatów wyniki w tej kategorii znajdziecie Państwo na stronie rp.pl

Rekomendacje główna kategoria

Rekomendacje - Dywizja I ( większe kancelarie)

Rekomendacje - Dywizja II (mniejsze kancelarie)

19:01
21.06.2023

Kolejne kategorie to obsługa wiodących transakcji w 2022 roku oraz transakcja roku.

Zaczynamy od obsługi wiodących transakcji w 2022 roku

miejsce 3. zajęły ex aequo kancelarie Allen & Overy oraz Rymarz, Zdort, Maruta

a miejsce 1 zajęły ex aequo kancelarie Clifford Chance oraz White & Case

kancelarie obsługiwały po trzy wiodące transakcje w 2022, w tym jedną wspólnie.

A przed nami kategoria transakcja roku 2022

Zwycięska kancelaria doradzała mBankowi w związku z sekurytyzacją syntetyczną na portfelu kredytów korporacyjnych o łącznej wartości prawie 9 mld zł. w ramach transakcji mBank dokonał przeniesienia na inwestora istotnej części ryzyka kredytowego z wybranego portfela podlegającego sekurytyzacji.

Rolę organizatora i agenta ds. emisji w transakcji pełnił Unicredit Bank.

kancelarią, która obsługiwała tę transakcję jest… Clifford Chance.

GRATULACJE!!!

18:59
21.06.2023

A teraz redakcja wyróżni kancelarie za „Wsparcie dla walczącej Ukrainy” oraz „Zaangażowanie w pomoc dla uchodźców z Ukrainy w Polsce”.

Nagrody otrzymują:

Baker McKenzie

Kochański & Partners

Kopeć Zaborowski

Squire Patton Boggs Krześniak

Alto Legal Orczykowski

Axelo Ostrowski Domagalski i Wspólnicy

GRATULUJEMY!!!

18:58
21.06.2023

W tym roku mamy też nagrodę specjalną przyznawaną przez redakcję dziennika „Rzeczpospolita”.

Chcielibyśmy uhonorować jedną osobę za propagowanie zasad różnorodności i włączania w środowisku kancelarii prawniczych w Polsce i regionie.

Nagrodę otrzymuje Cezary Żelaźnicki z PwC Legal

GRATULUJEMY!!!

18:55
21.06.2023

A teraz konkurs prawnik Pro Bono 2022 zorganizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Drugie wyróżnienie trafia do mecenasa Macieja Wróbla.

Pierwsze wyróżnienie zdobywa mecenas Łukasz Pniewski.

Laureatką zostaje członkini wielu stowarzyszeń, czynnie angażująca się w działalność organizacji pozarządowych z zakresu wsparcia kobiet oraz ochrony praw mniejszości. broni praw osób, „które w konfrontacji z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości pozostają zawsze na słabszej pozycji”, podejmuje się z sukcesami prowadzenia spraw, które „inni uznają za przegrane”.

Mecenas Katarzyna Gajowniczek- Pruszyńska.

GRATULUJEMY!!!

18:54
21.06.2023

Kategoria kancelaria Pro Bono, w której wyróżniamy kancelarie za ich zaangażowanie w bezinteresowną pomoc potrzebującym.

Nagrodę zdobywa Dentons

18:48
21.06.2023

Przed nami największe kancelarie w regionach.

Lubelszczyzna i Podkarpacie - kancelaria Axelo Ostrowski Domagalski i Wspólnicy

Wielkopolska – kancelaria Sowisło Topolewski

Łódzkie – kancelaria Fortak&Karasiński

Dolny Śląsk i Lubuskie – kancelaria Olesiński i Wspólnicy

Pomorze – kancelaria Jedliński, Bierecki i Wspólnicy

Podlasie i Warmia – kancelaria Bieluk i Partnerzy

Pomorze Zachodnie – kancelaria Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy

Śląsk – kancelaria JGA Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz

Kujawsko-Pomorskie – kancelaria Ostrowski i Wspólnicy

Małopolska – kancelaria SPCG

Opolszczyzna – kancelaria Waszczuk i Partnerzy

Świętokrzyskie – kancelaria Czyż & Rokicki

GRATULUJEMY!!!

18:46
21.06.2023

Przed nami kolejna kategoria, czyli nowe prawo.

O kolejności w zestawieniu decyduje liczba klientów obsługiwanych w danym roku, liczba zamkniętych w tym czasie spraw obsługiwanych w formule direct oraz zakres świadczonych usług.

Nowe prawo w formule direct - zwycięzcą zostaje kancelaria Lex Secure

Nowe prawo działalność odszkodowawcza - zwycięzcą zostaje Łebek, Madej i Wspólnicy

Nowe prawo działalność windykacyjna - zwycięzcą zostaje Link & Przywóski

Nowe prawo w obsłudze roszczeń frankowiczów – zwycięża Bochenek i Wspólnicy

GRATULACJE!!!

18:41
21.06.2023

Przed nami kolejna kategoria, czyli innowacyjne rozwiązania w kancelariach.

Wyróżnienie otrzymuje kancelaria PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler za rozwiązanie marketingowe, polegające na aktywnej komunikacji na portalu Linkedin

A teraz drugie wyróżnienie,

kancelaria ALTO Legal Orczykowski, która wypracowała rozwiązanie wspomagające pracę prawników, polegające na powołaniu do życia wirtualnego asystenta – Altoniego.

Kolejne wyróżnienie otrzymuje kancelaria, która umożliwia pracę zdalną w trybie workation, czyli z dowolnego miejsca na świecie - kancelaria prawna Rödl.

Trzy wyróżnienia już zostały przyznane, a teraz czas na nagrodę główną.

Clifford Chance, za usługę automatyzacji wewnętrznej dokumentacji klienta, zautomatyzowane zbieranie informacji od wszystkich stron transakcji czy wykorzystywanie sztucznej inteligencji do analizy dużych zbiorów dokumentów.

GRATULACJE!!!

18:39
21.06.2023

Przed nami pierwsza kategoria - największe kancelarie według liczby prawników ogółem, czyli osób z wykształceniem prawniczym.

Nagrody wręczy prezes Gremi Media, Maciej Maciejowski.

miejsce 3. zajęła kancelaria Domański Zakrzewski Palinka na rzecz której pracuje 193 prawników w tym 109 osób z uprawnieniami radcy prawnego lub adwokata

miejsce 2. zajęła kancelaria CMS z liczbą 211 prawników w tym 131 osób z uprawnieniami radcy prawnego lub adwokata

miejsce 1 zajęła kancelaria Dentons na rzecz której pracuje 240 prawników w tym 156 osób z uprawnieniami radcy prawnego lub adwokata

GRATULACJE!!!

18:32
21.06.2023

Z kolei teraz głos zabiera Ewa Szadkowska, szefowa działu prawa „Rzeczpospolitej”:

„Dziękujemy wszystkim ekspertom, którzy poświęcili czas na udział w kapitułach. Specjalistom od bankowości, rynków kapitałowych, nowych technologii, zarządzania.

Wasze zaangażowanie uczyniło ranking „Rzeczpospolitej” lepszym, bardziej obiektywnym i profesjonalnym.

Witamy także naszych gości specjalnych:

Włodzimierza Albina, prezesa Wolters Kluwer

Małgorzatę Bobrowską, prezes Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych

Wojciecha Bierwiczonka, prezesa C.H.Beck

Pawła Borysa, prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju

Włodzimierza Chróścika, prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych

Witolda Daniłowicza, honorowego przewodniczącego Rady Związku Pracodawców Prawniczych

Andrzeja Dudka, wiceprezesa Playway

Agnieszkę Dzięgielewską-Jończyk, wiceprezeskę Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw

Wojciecha Hermelińskiego, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

prof. Brunona Hołysta, wybitnego kryminologa

Wiesława Kozielewicza, prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego

Huberta Nowaka, prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Juan de Porrasa, wiceprezesa zarządu w Santander Bank Polska

Przemysława Rosatiego, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej

Walerego Waczewa, zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich”

18:30
21.06.2023

Przemawia Tomasz Pietryga, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”.

"Szanowni Państwo. to już 21. edycja naszego rankingu, który jest w tym roku wyjątkowy z dwóch powodów. rośnie w siłę, podobnie jak rynek usług prawniczych. uczestniczy w nim rekordowa liczba 335 kancelarii. dokonaliśmy w nim zasadniczych zmian, o których powiem później.

Dziękuję mecenasowi Witoldowi Daniłowiczowi, za nieocenione wsparcie.

Dziękuję Polskiemu Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych za eksperckie wsparcie. Mam nadzieję, że nasza współpraca, zapoczątkowana w tym roku, będzie się rozwijać.

Dziękuję Polskiemu Stowarzyszeniu Prawników Przedsiębiorstw za przeprowadzenie badania ankietowego wśród swoich członków. Pozwoliło to na precyzyjne wskazanie tegorocznych zwycięzców.

Dziękuję za zaangażowanie Polskiemu Związkowi Pracodawców Prawniczych. Przez ostatnie miesiące prowadziliśmy wiele, czasem burzliwych dyskusji o kształcie i formie rankingu. Wnioski były konstruktywne i bardzo się przydały.

Dziękuję Państwu za tak liczne przybycie na naszą uroczystość. Są z nami przedstawiciele kancelarii z całej Polski, nie tylko z Warszawy, ale Krakowa, Rzeszowa, Śląska, Pomorza. Kancelarie duże, średnie i te mniejsze, które działają na różnych obszarach rynku prawniczego. Ranking jest platformą dla wszystkich, łączy środowisko, ludzi, którzy kochają prawo i wykonują swój zawód z pasją."


18:28
21.06.2023

Teraz głos zabrał Bogusław Chrabota, redaktor naczelny "Rzeczpospolitej".

18:26
21.06.2023

Przemawia prezes Gremi Media, Maciej Maciejowski.

18:00
21.06.2023

Właśnie rozpoczyna się uroczysta gala wręczenia nagród Rankingu Kancelarii Prawniczych dziennika „Rzeczpospolita”.

Za chwilę po raz kolejny nagrodzimy największe i najlepsze kancelarie oraz prawniczki i prawników.

17:45
21.06.2023

Witamy

Rekordowa liczba kancelarii wzięła w tym roku udział w rankingu „Rzeczpospolitej”. Rynek rośnie w siłę, a nasz konkurs razem z nim. Mimo gwałtownych zawirowań na rynku w 2022 r., wywołanych wojną w Ukrainie i perturbacjami, które dotknęły gospodarkę, rynek usług prawniczych pozostaje stabilny i zdaje się odporny na wstrząsy. Taki generalny wniosek można wyciągnąć z tegorocznego Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej”. Nasze zestawienie pokazuje, że są oparte na mocnych fundamentach biznesowych, rozbudowują swoje zespoły, stawiają na nowe praktyki, w efekcie umieją szybko się przystosować do zmieniającej się rzeczywistości.

Polski rynek usług prawniczych zdaje się jednocześnie coraz bardziej uporządkowany. Z powodzeniem działają na nim kancelarie duże i te mniejsze, naturalnie odpowiadając na zapotrzebowanie płynące z rynku. W efekcie jest na nim miejsce dla wszystkich i w tegorocznym rankingu chcieliśmy to wyraźnie pokazać.

21. edycja jest wyjątkowa nie tylko dlatego, że padł kolejny rekord, jeśli chodzi o liczbę kancelarii startujących w konkursie (335). Zmieniły się również jego zasady. W tym roku zbliżyliśmy się do reguł obowiązujących w rankingach międzynarodowych. Ujednolicone zostały m.in. kategorie, w których wyróżniane są najlepsze kancelarie i najlepsi prawnicy. Wprowadziliśmy też dwie dywizje, dzieląc ranking w części tzw. rekomendacyjnej, według wielkości. Zmieniły się też zasady wyboru najlepszych firm prawniczych. Już nie tylko rekomendacje samego środowiska prawniczego mają wpływ na uzyskanie tytułu lidera w danej dziedzinie prawa. Pod uwagę braliśmy również wyróżnienia w wiodących w międzynarodowych rankingach prawniczych, opinie dyrektorów departamentów przedsiębiorstw i specjalistów od rynków kapitałowych. A nad wszystkim czuwała jeszcze redakcyjna kapituła, która weryfikowała przesłane zgłoszenia pod okiem zewnętrznego audytora.

Zasady i metodologia rankingu:

- Największe firmy prawnicze sklasyfikowane są według liczby prawników ogółem.

- Uwzględniliśmy kancelarie zatrudniające minimum pięć osób z wykształceniem prawniczym, w tym co najmniej czterech adwokatów, radców, profesorów, doktorów prawa lub rzeczników patentowych.

- Braliśmy pod uwagę wyłącznie tych prawników, którzy pracują w Polsce i czynności zawodowe wykonują stale i wyłącznie na rzecz danej kancelarii. Nie uwzględnialiśmy osób, które pracują dla kancelarii okazjonalnie lub okresowo albo dla kilku kancelarii jednocześnie (w tym np. własnej).

- O miejscu w zestawieniu wielkościowym decyduje liczba pracujących na rzecz kancelarii prawników, a jeśli jest ona równa, pierwszeństwo ma kancelaria z większą liczbą adwokatów i radców prawnych.

- Taką samą zasadę przyjęliśmy przy prezentacji wyników klasyfikacji wielkościowej w poszczególnych regionach Polski.

- W kategorii jakościowej rankingu wyróżniliśmy maksymalnie po trzy najlepsze kancelarie i prawników w 19 obszarach prawa. Przy czym po raz pierwszy rywale zostali podzieleni na dwie dywizje: zespoły liczące powyżej 50 prawników oraz zespoły liczące do 50 prawników.

- Wyjątek stworzyliśmy dla kancelarii, które zostały wyróżnione w poprzedniej edycji rankingu. Te mogły wybrać, w którym zestawieniu chcą startować.

- Liderów – odrębnie dla każdej dywizji – wyłoniły kapituły składające się z redaktorów Działu Prawa „Rzeczpospolitej” i przy udziale zewnętrznego audytora. Gremia te brały pod uwagę trzy źródła informacji: wskazania od kancelarii biorących udział w rankingu, wyniki kancelarii w wiodących międzynarodowych rankingach, badanie opinii o kancelariach/prawnikach przeprowadzone wśród dyrektorów i zarządzających departamentami prawnymi przedsiębiorstw i ekspertów z rynków kapitałowych.

- Wyróżniliśmy kancelarie, które obsługiwały najwięcej wiodących transakcji na polskim rynku w 2022 r. Nagrodzonych oceniała kapituła złożona z ekspertów ze świata bankowości i rynków kapitałowych. Przyznaliśmy też nagrodę za transakcję roku wybraną spośród wiodących transakcji.

- Kolejny raz przyznaliśmy nagrodę za innowacyjne rozwiązania opracowane w kancelariach. Zgłoszenia w tej kategorii oceniane były również przez kapitułę złożoną z zewnętrznych ekspertów i dziennikarzy Działu Prawa „Rzeczpospolitej”.

- W kategorii nowe prawo, adresowanej do kancelarii, które nie chcą konkurować liczbą prawników, prezentujemy wyniki rywalizacji firm prawniczych, które w profilu swej działalności mają jeden główny obszar obsługi prawnej: działalność windykacyjna, działalność odszkodowawcza, obsługa roszczeń frankowiczów, usługi prawnicze w formule direct.

- W drugim roku pełnoskalowej wojny w Ukrainie nagrodziliśmy kancelarie, które zaangażowały się w pomoc uchodźcom i wsparły walczących w tym kraju. Zwycięzców wybrała kapituła złożona z dziennikarzy „Rzeczpospolitej”.

- Wraz z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych wyłoniliśmy laureata nagrody Kancelaria Pro Bono przyznawanej za bezinteresowne działania na rzecz potrzebujących.