Prawnikiem pro bono ma szansę zostać magister prawa świadczący nieodpłatnie usługi prawnicze na rzecz innych osób, organizacji dobroczynnych, społecznych lub instytucji. Liczy się rozwijanie przez kandydatów działalności dobroczynnej, a także wkład w rozwój organizacji społecznych działających pro bono i działalność publiczna nakierowana na ten cel.

Do 28 lutego kandydatury – tradycyjną pocztą lub mailem, na biuro@centrumprobono.pl – mogą zgłaszać osoby fizyczne oraz prawne, samorządy zawodów prawniczych, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i samorządowe.

Zwycięzca będzie tylko jeden. Wszystkie zgłoszenia oceni kapituła z udziałem prezesa NSA, rzecznika praw obywatelskich, ministra sprawiedliwości, prezesów Krajowej Rady Radców Prawnych i Naczelnej Rady Adwokackiej, członków władz Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, redakcji „Rzeczpospolitej” oraz laureatów poprzednich edycji konkursu.

Czytaj więcej

Prawnik Pro Bono: Trudniejsze sprawy to wyzwania. Nie boję się ich