-Akcja zorganizowana była z okazji Międzynarodowego Dnia Studenta, i dlatego chcieliśmy by odbyła się 17 listopada. – mówi adwokat Justyna Mazur przewodnicząca Komisji ds. Wizerunku przy Naczelnej Radzie Adwokackiej -Na części uczelni jednak to się nie udało, więc odbędzie się ona później, jeśli oczywiście uczelnie nie przejdą na nauczanie zdalne. Dalszą współpracę uzależnialiśmy od tego, jak dużym powodzeniem będzie się cieszyło to pierwsze spotkanie. Widzimy, że wola współpracy jest z obydwu stron, także na pewno będzie to kontynuowane. – dodaje.

Justyna Mazur nie chce jednak na razie zdradzać, na czym ta dalsza współpraca miałaby polegać. Wydarzenie skierowane było do studentów ostatnich lat, którzy myślą już nad wyborem dalszej drogi zawodowej. Miały one przybliżyć potencjalnym przyszłym adwokatom kwestie związane z wykonywaniem zawodu i wcześniejszą aplikacją. Studenci pytali najczęściej o tę ostatnią kwestię swoje pytania kierowali więc głównie do aplikantów. .Dotyczyły one przede wszystkim tego jak przygotować się do egzaminu, jaki on ma stopień trudności, oraz szczegółów dotyczących odbywania aplikacji. Pytania do adwokatów były zaś głównie o to jaki jest wzór idealnego aplikanta. Studenci dowiedzieli się też jaka jest rola samorządu adwokackiego, oraz po co adwokatom etyka zawodowa.

Czytaj więcej

4 studentów, 35 wykładowców, czyli wydział prawa pod szyldem Ordo Iuris

-Już teraz mogę ocenić akcję jako ogromny sukces, wszędzie gdzie się odbyła przyciągnęła mnóstwo chętnych. – przyznaje Justyna Mazur -Koledzy mówili, że w wielu miejscach dwie godziny na spotkanie okazały się za krótkim czasem, i można by je kontynuować, gdyż młodzież zadawała bardzo dojrzałe i konkretne pytania. Dlatego uważamy że akcja jest bardzo skuteczna, zainteresowanie było duże ze strony uczelni jak i samych studentów. I atmosfera, i frekwencja, i powaga pytań zadawanych przez studentów, świadczy o tym, że są zainteresowaniu wykonywaniem tego zawodu i współpracą z adwokaturą. – podsumowuje przewodnicząca komisji ds. etyki.

- Naczelna Rada Adwokacka po raz pierwszy organizuje tego typu spotkanie ze studentami prawa. – mówi adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. -Chcemy, aby młodzi ludzie, którzy marzą o karierze prawniczej  mieli większą świadomość jak przebiega aplikacja adwokacka, jakie cechy musi posiadać adwokat, aby móc realizować się w tym zawodzie. – dodaje.

Czytaj więcej

Wojciech Tumidalski: Między prawnikiem a magistrem prawa

Dane ministerstwa sprawiedliwości wskazują jednak, że od lat spada ilość absolwentów chętnych na aplikację. W tym roku problem braku aplikantów stał się szczególnie widoczny, gdyż wstępne egzaminy na aplikację zdało nieco ponad 42 proc. podczas gdy rok temu było to niemal 60 proc. Samorządy prawnicze dokładnie analizują te wyniki i szykują zmianę w organizacji i programie aplikacji, by przyciągnąć więcej chętnych.