Resort sprawiedliwości przedstawił propozycje rozporządzeń w sprawie opłat za czynności radców prawnych i adwokatów. Zmiana dotyczy spraw przed sądem zamówień publicznych (SO w Warszawie). Za te zainicjowane skargą na wyrok KIO przysługiwać będzie co najmniej 3600 zł (ta minimalna może być podniesiona aż sześciokrotnie, gdy jest to uzasadnione nakładem pracy pełnomocnika i zawiłością sprawy), a na postanowienie jej prezesa o zwrocie odwołania 900 zł. Rozporządzenia wejdą w życie 14 dni po ogłoszeniu.

Inne przedstawione przez resort projekty dotyczą stawek minimalnych w sprawach dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich. Będą wynosić odpowiednio 120 i 360 zł. Inne rozporządzenia dotyczące kosztów ponoszonych przez Skarb Państwa za świadczenie pomocy prawnej z urzędu przewidują jednak kwoty o połowę niższe (60 i 180 zł). Regulacje zaczną działać od 1 września wraz z ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

W żadnej z wyżej wskazanych kategorii spraw stawki minimalne nie były wcześniej ustalone. Rodziło to konieczność szukania kategorii spraw najbardziej do nich zbliżonych, co w zamówieniach publicznych było trudne. Strony nie miały pewności, jakie są koszty postępowania.

Czytaj więcej

Urzędówki: kiedy koniec dyskryminacji adwokatów i radców