Tegorocznym liderem rankingu wydziałów prawa uczelni publicznych jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Zastąpił w tej roli ubiegłorocznego lidera, tj. Uniwersytet Warszawski. Trzecie miejsce, tak jak przed rokiem, należy do Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ranking wydziałów prawa 2022 - uczelnie publiczne

Ranking wydziałów prawa 2022 - uczelnie publiczne

Rzeczpospolita

Jeżeli chodzi o uczelnie niepubliczne, liderem pozostała Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Druga lokata przypadła Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Na trzecim miejscu w tym roku znalazła się Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Zastąpiła na podium SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, który zajął czwartą pozycję.

Ranking wydziałów prawa 2022 - uczelnie niepubliczne

Ranking wydziałów prawa 2022 - uczelnie niepubliczne

Rzeczpospolita

O tym, jaki jest poziom nauki prawa, świadczą wyniki zdawalności na aplikacje prawnicze. Jest też ona najważniejszym wskaźnikiem w rankingu „Rzeczpospolitej”.

Czytaj więcej

Kto najlepiej uczy do egzaminu aplikacje sędziowską i prokuratorską

Największą frekwencję na egzaminach na aplikacje prawnicze odnotowano w 2009 r., gdy wzięło w nich udział 14 tys. osób. Łącznie od 2006 r. do egzaminów wstępnych przystąpiło niemal 150 tys. magistrów prawa.

W 2021 r. do egzaminów łącznie przystąpiły 6373 osoby, a zdało je 3800, czyli 59,6 proc. uczestników. Do egzaminu na aplikację adwokacką przystąpiło 2378 osób, zdały 1422 osoby, tj. 59,8 proc. O przyjęcie na aplikację radcowską ubiegały się 3073 osoby, a egzamin zdało 1812 osób, tj. 59 proc. Do egzaminu na aplikację notarialną przystąpiło 746 osób, a zdały 453 osoby, czyli 60,7 proc.

Czytaj więcej

Więcej chętnych do korporacji. Te uczelnie przygotowują studentów najlepiej

Nieprzerwanie od 2008 r. uczelnią, której najwyższy odsetek absolwentów uzyskuje pozytywny wynik egzaminów, jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Poza nim w 2021 r. w czołówce znaleźli się absolwenci Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Śląski w Katowicach i Uniwersytet Warszawski to szkoły wyższe, których absolwenci najliczniej dostali się na aplikacje: sędziowską i prokuratorską.

Czytaj więcej

Ranking wydziałów prawa 2022: Zmiana na podium

Pełne wyniki Rankingu wydziałów prawa „Rzeczpospolitej” 2022

Powiedzieli "Rzeczpospolitej"

dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. Jerzy Pisuliński

Na pozycję wydziału składa się praca wszystkich pracowników. Nasza doskonała kadra naukowa łączy dydaktykę z prowadzeniem badań na wysokim poziomie. Wydział osiąga bardzo dobre wyniki w konkursach na projekty badawcze organizowane przez NCN. Uczestniczymy w dużych projektach zagranicznych z programu Horyzont 2020. Współpracujemy naukowo z najważniejszymi uczelniami europejskimi w kilku sieciach akademickich i konsorcjum uczelni tworzących uniwersytet europejski UNA EUROPA.


dziekan Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego
prof. ALK dr hab. Bartłomiej Nowak

Studia prawnicze w Kolegium Prawa oparte są na trzech głównych założeniach: wiedza i praktyka, interdyscyplinarność i innowacyjność oraz umiędzynarodowienie. Korzystając z doświadczenia naszych wykładowców, absolwentów, osób i instytucji współpracujących z Kolegium Prawa, kształtujemy program studiów tak, aby przygotować naszych absolwentów do wykonywania zawodów nie tylko stricte prawniczych, ale też w których wiedza i umiejętności prawnicze są potrzebne.

dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
prof. Tomasz Giaro

Największym atutem naszego wydziału są ludzie. Nasza kadra profesorska nie ma charakteru stricte naukowego. Należą do niej tradycyjnie również osoby, których zasługi są raczej natury politycznej. W czasach neosędziów, sędziów dublerów i osławionej Izby Dyscyplinarnej działalność publiczna owych pracowników wyższych instancji wymiaru sprawiedliwości nie jest już niestety przedmiotem dumy całego wydziału.

dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego
prof. UŁa, dr hab. Anna Konert

Nasze studia nie polegają tylko na przyswajaniu wiadomości, ale i umiejętności rozwiązywania problemów. Studia to zdobycie prestiżowego zawodu prawnika, który może wykonywać wszystkie zawody „togowe” i być też dobrym urzędnikiem lub prowadzić biznes. Student ma być wszechstronnie wykształcony, rozumieć współczesny świat, mieć pasje i zainteresowania.

dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. UWr, dr hab. Jacek Przygodzki

Największym atutem naszego wydziału jest jakość nauczania. Świadczy o tym przede wszystkim świetna kadra badawczo-dydaktyczna. Nasz wydział ma prestiżową, najwyższą kategorię naukową A+, a Uniwersytet Wrocławski status uczelni badawczej. Wielu naszych pracowników to aktywni prawnicy pracujący m.in. w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
prof. Jan Widacki

Naszą mocną stroną jest niewątpliwie kadra. Dwadzieścia lat temu pracowali u nas głównie drugoetatowcy i emeryci. Teraz mamy pierwsze habilitacje, a kadra bardzo się odmłodziła. Stale doskonalimy proces dydaktyczny poprzez hospitacje na zajęciach i ewaluację wśród studentów. Staramy się łączyć teorię z praktyką, chociażby zabierając studentów do sądu. Jedna z sal dydaktycznych jest urządzona jak sala rozpraw.