Nagradzamy najlepszych ekspertów w prawie podatkowym

Wyłoniliśmy 12 specjalistów w poszczególnych dziedzinach prawa podatkowego.

Aktualizacja: 10.05.2022 15:39 Publikacja: 09.05.2022 19:49

Nagradzamy najlepszych ekspertów w prawie podatkowym

Foto: Adobe Stock

W tej części rankingu prezentujemy najlepszych specjalistów w dziesięciu dziedzinach prawa podatkowego. Zwycięzcy zostali wyłonieni w dwuetapowym głosowaniu. W pierwszym etapie uczestnicy rankingu zgłaszali najlepszych ich zdaniem fachowców. Mogli zgłosić osobę pracującą dla ich firmy pod warunkiem, że jednocześnie podali nazwiska dwóch osób pracujących dla konkurencji. W efekcie wyłoniliśmy kilkudziesięciu specjalistów, którzy uzyskali największą liczbę głosów ze strony firm biorących udział w rankingu (rekomendacje). Następnie poprosiliśmy ich o przedstawienie największych sukcesów osiągniętych w 2021 roku.

Wyboru dokonała kapituła, do której zaproszenie przyjęli wybitni przedstawiciele świata nauki: prof. Hanna Litwińczuk (Uniwersytet Warszawski), prof. Bogumił Brzeziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. Leonard Etel (Uniwersytet w Białymstoku), prof. Artur Nowak-Far (Szkoła Główna Handlowa) oraz reprezentanci organizacji przedsiębiorców: Agnieszka Durlik (Krajowa Izba Gospodarcza), Piotr Kamiński (Pracodawcy RP) oraz Jakub Bińkowski (Związek Przedsiębiorców i Pracodawców).

Czytaj więcej

Wybraliśmy najlepszych ekspertów i firmy doradztwa

Członkowie kapituły podkreślali, że wybór był bardzo trudny ze względu na mocne kandydatury. W efekcie wyłoniliśmy dwóch liderów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT): Patrycję Goździowską (SSW Pragmatic Solutions) oraz Andrzeja Marczaka (KPMG), nagradzanych również we wcześniejszych edycjach rankingu. Dwóch liderów wybrano także w dziedzinie podatku od nieruchomości. Zostali nimi Paweł Banasik (Deloitte) i Michał Nielepkowicz (Thedy & Partners), którzy również byli laureatami poprzednich edycji naszego konkursu.

W tegorocznym zestawieniu mamy też kilka zmian, w tym na stanowisku lidera w podatku od towarów i usług (VAT). Został nim po raz pierwszy Paweł Mikuła (Deloitte).

W postępowaniach podatkowych najlepszym doradcą został po raz pierwszy wybrany Lesław Mazur (Thedy & Partners). W dziedzinie doradztwa transakcyjnego najwięcej głosów otrzymał Cezary Przygodzki (Dentons). W doradztwie compliance najlepszy okazał się Mikołaj Woźniak (PwC).

W dziedzinie międzynarodowego prawa podatkowego po raz kolejny najlepsza okazała się Katarzyna Klimkiewicz-Deplano (Advicero Nexia). Nie ma również niespodzianki w dziedzinie cen transferowych. Po raz kolejny tytuł najlepszego doradcy uzyskała Ewelina Stamblewska-Urbaniak (Crido). Tytuł najlepszego doradcy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zdobył Marek Kolibski (KNDP).

Część firm biorących udział w rankingu uzyskała kilka wyróżnień dla najlepszych specjalistów. W tegorocznym zestawieniu największą liczbę rekomendacji otrzymali doradcy podatkowi z kancelarii SSW Pragmatic Solutions. Zostali wymienieni w gronie najlepszych ekspertów w siedmiu dziedzinach. Zaś Tomasz Wickel z SSW uzyskał potrójną rekomendację – w CIT, międzynarodowym prawie podatkowym i doradztwie transakcyjnym. Po pięć rekomendacji zdobyli eksperci z kancelarii Enodo Advisors oraz Thedy & Partners.

AKCYZA

Lider: Krzysztof Rutkowski (KDCP)

Najważniejsze sukcesy w 2021 roku: kompleksowa obsługa akcyzowa transakcji połączenia dwóch krajowych rafinerii, przeprowadzenie pierwszego w Polsce projektu „quasi-sukcesji” składów podatkowych, opracowanie nowatorskiego podejścia do opodatkowania akcyzą tzw. wyrobów CBD (z zawartością kannabinoidów).

Rekomendowani:

Jacek Matarewicz (Ożóg Tomczykowski)

Szymon Parulski (Parulski & Wspólnicy)

Piotr Paszek (Taxeo)

Mirosław Siwiński (Advicero Nexia)

Anna Wibig (Deloitte)

Marcin Zimny (Zimny)

DORADZTWO COMPLIANCE

Lider: Mikołaj Woźniak (PwC)

Najważniejsze sukcesy w 2021 roku: prowadzenie projektu, w wyniku którego pierwszy podatnik w Polsce podpisał z KAS umowę o współdziałaniu, 85 projektów przygotowania strategii podatkowych, doradztwo obejmujące raportowanie VAT w 35 krajach dla klienta z Centrum Usług Wspólnych.

Rekomendowani:

Katarzyna Judkowiak (Rödl & Partner)

Tomasz Kowalczyk (Enodo)

Beata Krokos (SSW PragmaticSolutions)

Sylwia Kulczycka (Alto Tax)

Michał Wykurz (Sendero)

DORADZTWO TRANSAKCYJNE

Lider: Cezary Przygodzki (Dentons)

Najważniejsze sukcesy w 2021 roku:  doradztwo podatkowe na rzecz Epam Systems, wiodącej firmy świadczącej usługi transformacji cyfrowej i inżynierii produktowej, w związku z przejęciem Enginiety; kompleksowe doradztwo podatkowe przy restrukturyzacji polskiej grupy kapitałowej obejmujące działania w kilku jurysdykcjach UE.

 Rekomendowani:

Daniel Banach (Alto Tax)

Łukasz Kupryjańczyk (Thedy & Partners)

Wojciech Ostapowicz (Enodo)

Tomasz Wickel (SSW PragmaticSolutions)

MIĘDZYNARODOWE PRAWO PODATKOWE

Lider: Katarzyna Klimkiewicz-Deplano (Advicero Nexia)

Najważniejsze sukcesy w 2021 roku: doradztwo w zakresie procedury APA dla transgranicznych nabyć usług niematerialnych, opracowanie modelu rozliczeń wspólników spółek komandytowych po objęciu CIT, w tym dla wspólników zagranicznych, konsekwencje podatkowe opcji akcyjnych emitowanych przez zagraniczne podmioty.

 Rekomendowani:

Monika Dziedzic (MDDP)

Patrycja Goździowska (SSW PragmaticSolutions)

Maciej Grzymała (Enodo)

Michał Thedy (Thedy & Partners)

Anna Turska-Tomczykowska (OżógTomczykowski)

Tomasz Wickel (SSW Pragmatic Solutions

 VAT

Lider: Paweł Mikuła (Deloitte)

Najważniejsze sukcesy w 2021 roku: doprowadzenie do zwrotu VAT naliczonego na budowę hali gimnastycznej dla jednostki samorządu terytorialnego; wygrana przed NSA – związek metropolitalny jako operator transportu publicznego nie płaci VAT od składek i dotacji.

 Rekomendowani:

Łukasz Karpiesiuk (SSW PragmaticSolutions)

Piotr Litwin (Enodo)

Jerzy Martini (Martini i Wspólnicy)

Tomasz Michalik (MDDP)

Roman Namysłowski (Crido)

DORADZTWO WS. CEN TRANSFEROWYCH

Lider: Ewelina Stamblewska-Urbaniak (Crido)

Najważniejsze sukcesy w 2021 roku: wsparcie międzynarodowego projektu z energetyki odnawialnej; zaprojektowanie modelu finansowania wewnątrzgrupowego dla międzynarodowej grupy z branży consumer finance; wsparcie klienta w przejęciu zakładów w Europie.

 Rekomendowani:

Dagmara Cisowska (Dentons)

Aneta Grzyb (Alto Tax)

Aleksy Miarkowski (SSW PragmaticSolutions)

Dominika Tyczka-Szyda (Rödl & Partner)

Piotr Wiewiórka (PwC)

POSTĘPOWANIA PODATKOWE

Lider: Lesław Mazur (Thedy & Partners)

Najważniejsze sukcesy w 2021 roku: opracowanie nowatorskiego wsparcia podatników w odzyskiwaniu należnych im zwrotów podatków (głównie VAT), przetrzymywanych przez organy bez podstawy prawnej; wyroki NSA dotyczące możliwości składania drugiej i kolejnych korekt rozliczeń podatkowych w celu ubiegania się o nadpłatę podatku.

Rekomendowani:

Marek Gizicki (Deloitte)

Alicja Sarna (SSW Pragmatic Solutions)

Tomasz Siennicki (KNDP)

Piotr Sikorski (Centrum Klasyfikacji Towarów i Usług)

CIT

Lider: Marek Kolibski (KNDP)

Najważniejsze sukcesy w 2021 roku:  opracowanie i nadzór nad wdrożeniem kilkunastu dużych restrukturyzacji grup spółek oraz przedsiębiorstw osób fizycznych w celu zastosowania estońskiego CIT; uzyskanie interpretacji potwierdzających prawo do wejścia podatnika w estoński CIT w 2021 r., w trakcie roku podatkowego.

Rekomendowani:

Aleksandra Bońkowska (Alto Tax)

Bartosz Sankiewicz (NGL Tax)

Izabela Ścierska-Kulma (Enodo)

Paweł Toński (Crido)

Tomasz Wickel (SSW PragmaticSolutions)

Michał Wilk (Gardens Tax & Legal)

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Lider: Paweł Banasik (Deloitte)

Najważniejsze sukcesy w 2021 roku: wsparcie klientów z branży produkcyjnej w zakresie analizy zasadności opodatkowania instalacji, urządzeń technicznych i linii produkcyjnych; projekty dotyczące dekompozycji wartości budowli w celu urealnienia podstawy opodatkowania; reprezentowanie podatnika w rozprawie uchwałowej i uzyskanie bardzo ważnego rozstrzygnięcia NSA, które ma bezpośredni wpływ na sposób kwalifikowania obiektów budowlanych.

Lider: Michał Nielepkowicz (Thedy & Partners)

Najważniejsze sukcesy w 2021 r.: zaangażowanie w przeglądy w podatku od nieruchomości w kilkuset lokalizacjach o wartości ponad 2 mld zł; wsparcie podatników z branż najbardziej dotkniętych pandemią w zakresie możliwości obniżenia wysokości podatku od nieruchomości.

 Rekomendowani:

Arkadiusz Duda (Zimny)

Adam Hellwig (Paczuski Taudul)

Andrzej Nikończyk (KNDP)

Wojciech Pławiak (LITIGATO)

Jakub Wajs (Rödl & Partner)

PIT

Lider: Patrycja Goździowska (SSW Pragmatic Solutions)

Najważniejsze sukcesy w 2021 roku: doradztwo na rzecz osoby kontrolującej grupy polskich spółek, niebędącej polskim rezydentem podatkowym, planującej zmianę rezydencji (realizacja projektu wymagała analizy systemów opodatkowania osób fizycznych m.in. we Włoszech, Francji, Monako i na Cyprze); doradztwo na rzecz osób fizycznych kontrolujących międzynarodową grupę kapitałową kilkudziesięciu spółek działających w branży HVAC; wygrana przed NSA – darowizna udziałów na rzecz nierezydenta nie podlega exit tax.

Lider: Andrzej Marczak (KPMG)

Najważniejsze sukcesy w 2021 r.: kompleksowa obsługa podatkowa w zakresie PIT i innych obciążeń związanych z programem oddelegowań pracowniczych dla polskiej grupy kapitałowej; lider projektu dotyczącego świadczeń przysługujących kilku tysiącom pracowników klienta wykonującym telepracę oraz pracę zdalną.

Rekomendowani:

Adam Allen (Thedy & Partners)

Jacek Bajson (ETL)

Monika Spotowska (Rödl & Partner)

Konrad Turzyński (KNDP)

W tej części rankingu prezentujemy najlepszych specjalistów w dziesięciu dziedzinach prawa podatkowego. Zwycięzcy zostali wyłonieni w dwuetapowym głosowaniu. W pierwszym etapie uczestnicy rankingu zgłaszali najlepszych ich zdaniem fachowców. Mogli zgłosić osobę pracującą dla ich firmy pod warunkiem, że jednocześnie podali nazwiska dwóch osób pracujących dla konkurencji. W efekcie wyłoniliśmy kilkudziesięciu specjalistów, którzy uzyskali największą liczbę głosów ze strony firm biorących udział w rankingu (rekomendacje). Następnie poprosiliśmy ich o przedstawienie największych sukcesów osiągniętych w 2021 roku.

Pozostało 93% artykułu
Nieruchomości
Sąd Najwyższy: zasiedzenie działki za miedzą nie dla każdego sąsiada
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Zdrowie
Jak uzyskać pieniądze za błędy medyczne. Odpowiadamy na pytania
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Za granicą
Wakacje 2024 z biurem podróży. Jakie mam prawa podczas wyjazdu wakacyjnego?
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą