Chodzi o dodanie w art. 37 ust. 4a Prawa pocztowego punktu 4, mówiącego, że doręczenie korespondencji rejestrowanej adwokatom i radcom prawnym nie mogłoby być realizowane poprzez pozostawienie jej w oddawczej skrzynce pocztowej, bez wyraźnej dyspozycji adresata.

Spod regulacji art. 37 ust. 4 Prawa pocztowego wyłączone są już: sądy, trybunały, prokuratura i inne organy ścigania oraz komornicy sądowi. Naczelna Rada Adwokacka postuluje wyłączenie także adwokatów i radców prawnych.

Samorząd adwokacki podkreśla, że to bardzo ważna zmiana, ponieważ obecne przepisy – zmienione ustawą Covidową – nie gwarantują skutecznego dostarczenia pism oraz zagrażają ochronie tajemnicy adwokackiej.

Czytaj więcej

Sąd Najwyższy o doręczaniu przesyłek sądowych: gdy awiza nie ma w skrzynce, trzeba go szukać