Nowe przepisy mówią wprost, że „wybory przeprowadzone przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz uchwały podjęte w ten sposób są ważne bez względu na to, ile osób uprawnionych do głosowania wzięło w nich udział".

Wymóg powiadomienia o projekcie uchwały będzie natomiast uznany za spełniony w przypadku wysłania projektu na ostatni znany adres osoby uprawnionej do głosowania, określony na podstawie właściwych przepisów samorządowych.

Czytaj także: Po kolejną kadencję - rozmowa z Mikołajem Pietrzakiem, dziekanem ORA w Warszawie ubiegającym się o reelekcję

Zgromadzenie izby adwokackiej w Warszawie odbędzie się w przyszły weekend z wielomiesięcznym opóźnieniem które związane było z sytuacją epidemiczną w kraju. W jego trakcie wybrane będą na czteroletnią kadencję nowe władze izby. O funkcję dziekana ubiega się trzech kandydatów: adwokat Agata Rewerska, mecenas Kamil Szmid oraz aktualny dziekan adwokat Mikołaj Pietrzak.