To reakcja na opublikowanie na stronach internetowych Sejmu RP komunikatu o utworzeniu „Nowego Centrum Medialnego", zapowiadającego wprowadzenie istotnych ograniczeń dla dziennikarzy relacjonujących prace parlamentarne.  Zgodnie z zapowiedziami Kancelarii Sejmu, Centrum Medialne ma powstać poza głównym gmachem Sejmu. To w nim dziennikarze i fotoreporterzy mieliby kontakt z politykami. Tam również organizowane byłyby briefingi i konferencje. Każda redakcja mogłaby wyznaczyć dwóch stałych korespondentów parlamentarnych, którzy otrzymaliby  specjalne przepustki do głównego gmachu Sejmu i Senatu oraz prawo obserwowania posiedzenia Sejmu z galerii sejmowej, ale bez możliwości rejestrowania dźwięku i obrazu.

- Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przypomina, że zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej prasa korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do rzetelnej informacji i jawności życia publicznego – czytamy w uchwale nr 10/2016 przyjętej obiegowo przez Prezydium NRA.

Zdaniem Prezydium NRA, nowe zasady godzą w istotę gwarantowanego konstytucyjnie dostępu do informacji publicznej oraz naruszają konstytucyjne gwarancje prawa do kontroli i krytyki społecznej. Władze Adwokatury przypominają, że wynikającym z art. 6 prawa prasowego zakazem utrudniania prasie zbierania materiałów krytycznych oraz zakazem tłumienia krytyki związane są również władze Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

- Konieczne jest natychmiastowe wycofanie się z działań ograniczających swobodę pracy dziennikarskiej, gdyż naruszanie praw dziennikarzy bezpośrednio narusza prawa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej - uważa Prezydium NRA.