Prokuratorzy mają przesłać informacje do Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej. To najnowsze wytyczne Roberta Hernanda, zastępcy prokuratora generalnego, kierowane do wszystkich prokuratorów w kraju. Śledczy mają zgłaszać swój udział w takich postępowaniach.

Prokurator Hernand przesłał prokuratorom wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 22 grudnia 2016 r.

„Proszę o wykorzystanie załączonego orzeczenia w bieżących działaniach" – napisał. Chodzi o wyrok, jaki zapadł w sprawie o ochronę dóbr osobistych. Sąd uwzględnił w części apelację powoda, zmienił jeden z punktów wyroku sądu okręgowego, nakazując pozwanemu przeproszenie powoda.

Ma to zrobić poprzez zamieszczenie w języku niemieckim, na portalu internetowym (i pozostawienie przez miesiąc), na stronie głównej w ramce wyboldowaną czcionką na własny koszt konkretnej treści oświadczenia. „Z.F., wydawca portalu internetowego (...) wyraża ubolewanie z powodu pojawienia się w dniu 15 lipca 2013 r. na portalu (...) w artykule pt. „V.F. (...) D. (...) K.', nieprawdziwego i fałszującego historię Narodu Polskiego określenia sugerującego, jakoby obozy zagłady w M. i (...) zostały wybudowane i prowadzone przez Polaków i przeprasza Pana K.T., który był więziony w niemieckim obozie koncentracyjnym, za naruszenie jego dóbr osobistych, w szczególności tożsamości narodowej i jego godności narodowej".