Od 1 maja 2021 na listach poleconych w obrocie krajowym i zagranicznym, w miejscu dotychczas zarezerwowanym dla znaczka pocztowego, umieszczona zostanie nalepka "R", na której wpisana będzie kwota należnej opłaty za przesyłkę listową - informuje Poczta Polska.

Tradycyjne znaczki pocztowe pozostaną w obiegu jako forma opłaty wyłącznie za wysyłkę listów nierejestrowanych, czyli tzw. zwykłych. Znaczki pocztowe nadal też będą wydawane jako walory kolekcjonerskie dla filatelistów.

Jak wyjaśnia Poczta, listy polecone stanowią aż 1/3 wszystkich przesyłek listowych obsługiwanych przez pocztowców. Nowe rozwiązanie ma usprawnić nadawanie korespondencji rejestrowanej, ustandaryzować formy opłaty za wszystkie przesyłki rejestrowane i przyspieszyć proces obsługi klientów w placówkach pocztowych.

Listy polecone są przesyłkami rejestrowanymi na etapie nadania i doręczenia. Oznacza to, że nadawca otrzymuje potwierdzenie nadania takiej przesyłki i może śledzić w systemie monitoringu, kiedy została doręczona.

Listy polecone można wysłać tzw. priorytetem (z przewidywanym terminem doręczenia w następnym dniu roboczym po dniu nadania, pod warunkiem nadania listu do godziny 15.) lub przesyłką ekonomiczną (z przewidywanym terminem realizacji usługi w ciągu 3 dni roboczych, po dniu nadania). Dodatkowo klienci mogą skorzystać z opcji potwierdzenia odbioru w formie papierowej lub dla sądów i innych klientów umownych – elektronicznej.