Decyzja Prezydium NRA zapadła 15 kwietnia. 21 kwietnia Izba Dyscyplinarna SN ma rozpatrzyć wniosek Prokuratury Krajowej o przymusowe zatrzymanie i doprowadzenie do prokuratury Sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Igora Tulei.

Zgodnie z  art. 90 § 1 kodeksu postępowania karnego, udział w postępowaniu sądowym może zgłosić organizacja społeczna, jeśli zachodzi potrzeba ochrony interesu społecznego lub interesu indywidualnego, objętego zadaniami statutowymi tej organizacji, w szczególności ochrona praw i wolności obywatelskich. W ocenie NRA takie okoliczności zachodzą w sprawie sędziego Tulei. Interesy te wymagają bowiem, by sprawą wniosku o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury sędziego zajmował się właściwy organ, czyli niezawisły i niezależny sąd, a budzi wątpliwości, czy jest nim Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego.

Czytaj też:

Nawacki chce dyscyplinarki dla obrońcy Tulei i Juszczyszyna

571 sędziów wydało oświadczenie w sprawie Igora Tulei

Liczy się czas - szef Iustitii pisze do komisarzy UE ws. Tulei

KE kieruje do TSUE skargę ws. "ustawy kagańcowej"

Zdaniem NRA, interesy te wymagają także, by nie doszło do zezwolenia na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury sędziego sądu powszechnego RP w związku z treścią wydawanych przez niego orzeczeń, w tym zarządzenia o jawności posiedzenia sądowego.

"Próba pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sędziego za wydawanie przez niego orzeczeń i zarządzeń mieszczących się w zakresie sędziowskich uprawnień, w tym próba jego zatrzymania - muszą rodzić obawy w zakresie respektowania gwarancji konstytucyjnej niezawisłości sędziów, w tym immunitetu formalnego" - uważa NRA.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Jak dodaje, również interes wymiaru sprawiedliwości wymaga, by postępowanie sądowe wywołane wnioskiem prokuratury "toczyło się warunkach, które pozwolą na określenie takiego procesu jako rzetelnego, wnikliwego i obiektywnego". W ocenie NRA, udział organizacji społecznych wzmacnia takie warunki.

Prezydium NRA upoważniło wiceprezesa NRA Bartosza Tiutiunika  do reprezentowania NRA w postępowaniu przed Izbą Dyscyplinarną. Mec. Tiutiunik ma także, wraz z członkiem Prezydium NRA mec. Katarzyną Bilewską, przygotować pisemną opinię, która zostanie złożona w toczącym się postępowaniu.